از همین ماده برای کاهش مصرف پروپیلن اکسید که در تولید پلاستیک های پلی اورتان استفاده می شود به فعالیت گرفته شده است. هیدروژن پراکسید در کل صنایع بهداشتی و به وسیله مصرف کنندگان برای تمیز نمودن و ضد عفونی به کارگیری می شود. آب اکسیژنه، در طیف وسیعی از محصولات تمیز نمودن و حفظ های شخصی، از گزاره رنگ مو و سفید کننده ها، خمیر دندان و دهانشویه ها، پاک کننده های حمام و پاک کننده های لکه های لباس به کارگیری می شود. این عوامل اکسیداتیو به راحتی به پروتئین ها، لیپیدها و اسیدهای نوکلئیک حمله می کنند. در محصولات نگهداری شخصی، مانند مواد رنگی و خمیردندان ها، پراکسید هیدروژن به تیتر یک ماده اکسید کننده فعالیت می نماید و اثر روشن کننده/سفید کننده ای را ارائه می دهد. پروسه تولید آن شامل واکنش اکسیژن مهم ترکیبات آلی به طور عمده ایزوپروپیل الکل یا این که آنتراکینون می باشد که به تیتر یک مایع بی رنگ در بازار وجود دارد. درصورتیکه فکر می نمایید ممکن هست یک مشکل جدی طبابت داشته باشید، سریعاً به دنبال نگهداری پزشکی باشید. کلرهگزیدین پس از چسبندگی بتدریج آزاد شده یک محیط ضد میکروبی یک سری ساعته فراهم می کند و نسبت به سایر مواد شیمیائی سمیت کمتری دارد(2). همین کالا هنگامی که به حوزه‌ جراحت چشم وارد می شود با آزاد سازی اکسیژن عمل می کند. از آنجا که اکسیژن در طی مجزاسازی طبیعی پراکسید، تشکیل میشود، ارتقا فشار ناشی از آن میتواند سبب شکسته شدن یک پیاله شیشهای شود. آب اکسیژنه به تیتر یک افزودنی غذایی سلامت برای تنظیم نوشیدنی های غذایی تندرست با دوز توصیه شده یک قطره (که 115 میلی لیتر اکسیژن آزاد می کند) تنظیم شده است. همین گرید در آزمایش های علمی، تحقیقاتی، و پژوهشی است و از آن جایی که حاوی لرزشگیر است، در واکنش های متعدد شیمیایی استعمال می شود. درصورتیکه کسی به غلط آن را به جای آب بنوشد می تواند موجب مسمومیت شود. دارای وجود نقره کارایی پراکسید هیدروژن از نحوه خسارتی که به آنزیم های مشغول در غیرفعال سازی پراکسید هیدروژن وارد می کند، ارتقا یابد. پراکسید هیدروژن، ماده ای شیمیایی که به صورت مایع بی رنگ مشاهده می شود، در طیف وسیعی از محصولات نظافت و مراقبت شخصی، همچون رنگ مو و سفید کننده، خمیر دندان و دهن شویه، پاک کننده های حمام و پاک کننده های لکه های لباس‌شویی به کارگیری می شود. اگر شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در آیتم تجزیه ی آب اکسیژنه لطفا از سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر