به همین استدلال اسید نیز به سیستم تزریق می شود، تا شاخص LSI کاهش یافته و به حد قابل قبول برسد. کارشناسان ما حساس سالها تجربه در حوزه فروش محصولات و دستگاه های تصفیه آب صنعتی قابلیت اخذ مشاوره بدون پول را نیز برای شما مهیا کرده است. شرکت زیست آب پژوهش وارد کننده اشکال آنتی اسکالانت های آویستا مدل AVISTA اورجینال Vitec-5100 Avista، Vitec5000 و Vitec 5300 و در بسته بندی های ۲۵، ۲۳۰ و ۱۰۰۰ کیلوگرمی حیاتی مرغوب ترین کیفیت و زیر ترین ارزش به برهان حذف واسطه می باشد. انتی اسکالانت مرغوب سبب می شود آب خروجی از ممبران کیفیت بالایی داشته باشد همنین فشار اضافه ای به پمپ ها وارد نمی کند. ما بر روی چندین مارک مرغوب ضد رسوب ممبران فعالیت می نماییم که یک عدد از آنان دستگاه مدل فلوکن ۲۶۰ هست که میزان مرغوب بودن فوق انتی اسکالانت اتیه انرژی العاده ای دارد. پراکنده کردن: مخلوط شیمیایی آنتی اسکالانت به مدل ای است، که دارای القای توشه منفی به ذرات معلق آب، مانع از چسبیدن آن ها به یکدیگر شده و از تشکیل یک عده تبارک از رسوبات دوری می کند. تغییر تحول شکل کریستال ها: آنتی اسکالانت همین امکان را دارد، که اهمیت تغییر‌و تحول صورت کریستال ها و تبدیل آن ها به ذرات قابل انعطاف چسبنده از تشکیل رسوبات بیش تر پرهیز کند. از آن جایی که باید مقدار PH تغییر تحول چندانی نداشته باشد، بنابر همین طولانی تر نمودن اسید کارساز نخواهد بود و تنها اساسی به کار گیری از تزریق آنتی اسکالانت می قدرت همین اختلال را حل کرد. بنابر این در صورتی که شاخص LSI بیش از 1.8 باشد، باید اصلی تزریق اسید مناسب آن را به میزان مناسب کمتر دهید. حجمی یا تراکم (جرم آن ماده به ازای حجم واحد) یک عدد از مهمترین مورد ها در گزینش ضدرسوبهای مرغوب می باشد که به جهت نمونههای کلیدی میزان مرغوب بودن موجود در بازار، جرم تقریبا بین 2 تا 8 گرم بر متر مکعب است. ماده حساس کاهش دهنده کلر به جهت سیستم های اسمز معکوس بزرگتر است. جایی که ترکیباتی نظیر کلر در سیستم پیش تصفیه استفاده می شود، حذف کلر آزاد از نحوه سدیم بی سولفات قبل از ممبران فراوان اساسی میباشد و ترجیحا سپس از فیلتر کارتریج. قبل از هر چیز می خوا‌هیم بدانیم، آنتی اسکالانت چگونه مانع از تشکیل رسوبات در فیلتر ممبران می شود. تشکیل رسوبات بر روی لایه های غشایی نیز از آب در غلظت های بالای یون های کلسیم ، سولفات و بی کربنات تشکیل شده است. این رسوبات به مرور دوران روی ممبران دستگاه تصفیه آب اثر گذاری میگذارد و موجب تشکیل رسوب می شود. یک عدد از مهمترین اقداماتی که جهت جلوگیری از رسوب گذاری آب بر بر روی ممبران ها صورت می گیرد، استعمال از “آنتی اسکالانت” است. چنانچه شما هر جور سوالی در ارتباط دارای کجا و نحوه به کار گیری از لیست ارزش آنتی اسکالانت دارید، می توانید کلیدی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر