متأسفانه در بسیاری از جادههای سرزمین روشنایی به اندازه نداریم. بایستی اعتنا کنیم ایمنی جاده شامل گاردریل، روشنایی و حتی آسفالت و لکهگیری است البته متأسفانه هنوز به نظر مبلمان جادهای و علامت ها هدایت و رانندگی نقص‌ داریم. دوربینهای هدایت و رانندگی امکان خواندن پلاکها یا ANRP دارند. همین جریمهها توسط دوربینهای متعدد تصویب و در پرونده سوابق رانندگی شما درج میشود. ما صرفا به معاینه چشم و داشتن دست و پای سالم و در نهایت یک امتحان رانندگی بسنده میکنیم. زیرساخت همین نمی باشد که تنها راهی صحیح کنیم و آن را به تیتر جاده و بزرگراه معرفی کنیم و ایمنی رویه صرفا همین نیست که دو گاردریل اطراف آن نصب کنیم. شما کلیدی شتاب 60 km در ساعت در یک جاده مرطوب در درحال حاضر رانندگی هستید، فاصله شما با ماشین جلوئی تعدادی طول ماشین بایستی باشد؟ باید در چه فاصله ای از چراغ های راهنمایی و رانندگی بایستیم؟ هزینه های گرفتن مدرک نامه این روزها دوچندان شده و بخش اعظم هنرجویان به دنبال راهی میباشند که هزینهها را کاهش دهند. کمربندهای ایمنیخود را بسته نگاه دارند. شیوه باید خویش معرف باشد یعنی آن قدر تابلو و علائم در مسیر باشد که راننده را تا مقصد همراهی کند. در کشورهایی مانند فرانسه، روسیه یا این که کشورهای اسکاندیناوی موضوع ازدحام و سوانح یکی از از دغدغههای ملی میباشد و مسئولان عالیرتبه مرزو بوم درباره آن تصمیم کانال نمونه سوال آیین نامه رانندگی میگیرند. حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، تولید عمدی صدای ناهنجار، حمل توشه غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تکچرخ، حمل یدک، استفاده نکردن از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی حساس موتورسیکلت تخلف محسوب می شود و مأموران موضوع ماده(2) همین ضابطه موظفند، ضمن صدور قبض جریمه برای توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه مبادرت کنند. در مرز و بوم ما همین موضوع ممکن است صرفا دغدغه معدودی، از پاراگراف مدیر پلیس راهنمایی و رانندگی و منتخب از وزارت رویه باشد. به نظر من قشنگی رانندگی در جاده چالوس به این چیزهاست! سعید جدید ۱۸سالگی را پشت سر گذارده و حساس خودرویی که کادوی به دنیاآمدن پدرش بوده راهی جاده چالوس شده است.

ایندکسر