عمل ابدومینوپلاستی شکمی صافتر و محکمتر را به دست می دهد که اهمیت وزن و دسته تن تناسب بیشتری دارد. در غایت بایستی به زنان و مردانی اشاره کرد که بیش تر وزن قابلتوجهی دارا‌هستند و چربی متعددی اطراف نافشان را فراگرفته است. ورزش می تواند سبب کاهش عده (ضخامت) چربی در حوزه‌ شکم شود ولی هیچ اثری در از در میان بردن خطوط استریا و بهبود پوست شل شده شکم ندارد. فعالیت ابدو یا فعالیت زیبایی شکم نهایی شیوه حل به جهت کسانی می باشد که حیاتی معضل چربی بسیار و پوست راحت و افتاده در شکم و پهلوی خویش دست و پنجه نرم می کنند. پزشک معالج به شما نشان می دهد که چگونه از آن ها محافظت کرده و طرز ی تخلیه آن ها به چه شکل است. برش ها بسته می شود و یک لباس استریل بر روی قسمت جراحی شده جراح ابدومینوپلاستی در کرج کشیده می شود. پس از این جراحی به دلیل این که چربی ها و بافت ها برداشته می شود فرد به میزان 2 الی 3 کیلو کمتر وزن را دارد. بیمار در در آغاز یک احساس ناراحت کننده را شبیه وقتی که عضله ها شکم در اثر انجام عمل بدنی شدید، می گیرند را تجربه می کند. طبیعی هست که پس از جراحی دردی را در نواحی پایین اثر گذاری احساس کنید. ابدومینوپلاستی (تامی تاک) را می اقتدار به عنوان یک طرز جراحی قابل دقت در بهبود و جوان سازی شکم اسم برد، چرا که می تواند بر روی سه مولفه کلیدی (پوست، عده چربی، عضلات) تولید کننده تغییرات نامطلوب در ظواهر شکم، تاثیر گذارد. زیرا در همین جراحی، ماهیچه‌ها عمودی شکم سفت میشوند که بارداری میتواند این حالت را برهم بزند. در واقع، یک دخالت خارجی بر روی بدن انجام شده هست براین اساس طبیعی هست که واکنشهای متمایز را در این شرایط، از بدن ببینیم. ضمن این‌که افرادی اهمیت شاخص جمع بدنی فراتر از ۳۰ هم مورد مناسبی به جهت انجام این کار نیستند. پس بهتر است پیش از عمل، قرارداد بیمه تکمیلیتان را بخوانید یا اساسی کارشناس بیمهتان مشورت نمایید تا چنانچه امکان داراست از مزایای بیمه تکمیلی خویش به جهت انجام همین جراحی آبدومینوپلاستی در تبریز بهره ببرید. در ارتفاع مدت ریکاوری بیمار نباید چیزهای سنگین بلند کند و کار بدنی شدید انجام دهد .بعد از حدود دو هفته دارای دستور و مجوز دکتر معالج بیمار می تواند فعالیت خویش را آغاز نماید .بیمار آنگاه از جراحی باید تعدادی شب را در بیمارستان سپری نماید و تا ۲۴ ساعت پس از مرخص شدن بایستی فردی از بیمار مراقبت نماید .بعد از مرخص شدن ، مریض باید گن بسیار تنگی را بر بدن کرده ، تا شکم را سفت نگه دارد .همچنین بستگی به پیشنهاد دکتر معالج بیمار می بایست تا مدتی از این گن استفاده کند.

ایندکسر