افتادگی دریچه میترال قلب و راه های تشخیص آن – دکتر فریبا هندسی

هر کدام از مدلهای دریچه سقفی اساسی توجه به موقعیت ذکر شده، با بها متفاوتی خواهند بود. قیمت دریچه سقفی به نوع، کیفیت، شکل ظاهری، میزان و کارگزاری دمپر وابسته است. اکوکاردیوگرام ها در گزینش میزان دهلیز چپ، میزان و عملکرد بطن چپ نیز سودمند است. می توانید میزان روزنه دیافراگم را به رخ کوچک یا این که بزرگ آزمون کرده تا حسگر نور را به شکل کم یا این که زیاد حساس کند. اگر تابحال گذرتان به مراکز تعمیراتی خورده باشد، مطلقا اهمیت اصطلاحاتی همچون “دریچه گاز” آشنا شده اید و دارای وجود این قطعه را به جهت سوخت رسانی به خودرو فهم و شعور کرده اید. در واقع، میزان پاشش سوخت که بوسیله سیستم سوخت رسانی موتور اساسی تهیه و تنظیم جهت قرار گیری روزنه گاز انجام میشود، اقتدار و گشتاور خروجی موتور را دریچه سقفی یک طرفه تنظیم خواهد کرد. گروه صنعتی تهویه نظری اصلی بیش از 18 سال سابقه ایجاد اشکال قطعات سیستم هوارسانی مثل: روزنه هوا، کلاهک دودکش، دمپر صنعتی و بخش اعظمی دیگر از محصولات باشد. روزنه های گردابی یا شمسی انتخاب زیاد مناسبی به جهت استفاده در سیستم های کنترل حجم متغیر (VAV) و حجم اثبات (CAV) می باشند. اگر نارسایی میترال شدید باشد ممکن میباشد مریض نیازمند جراحی برای ترمیم یا این که بده بستان روزنه میترال باشد تا از پیدایش نارسایی میترال از قبیل سکته مغزی دوری شود. روزنه های سمی لونار (Semilunar valves) یا این که نصفه هلالی: شامل روزنه های پولمونری و آئورتی. دریچه های دهلیزی بطنی (Atrioventricular valves): شامل روزنه ی سه لتی و میترال. روزنه ی سه لتی (Tricuspid valve): بین دهلیز و بطن راست قرار گرفته است. دریچه ی میترال (Mitral valve): در بین دهلیز و بطن چپ قرار گرفته است. همین عضو به بیماری شایعی که افتادگی روزنه میترال نامیده می شود؛ دچار می شود. همانند دریچه ی سه لتی قاعده ی هر لت به رینگ فیبروزی که حفره ی قلبی چپ را می پوشاند، متصل شده است. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد دریچه سقفی کولر آبی بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

حتما بخوانید:
مزایای فروشگاه آنلاین تجهیزات پزشکی نسبت به بازار