اکسیژن مایع در صنعت به تیتر گاز صنعتی هم مشهور هست که کاربردهای فراوانی را دارد، همچنین در حیطه های پزشکی و بیمارستان ها نیز به شکل گسترده از آن اکسیژن مایع نقطه جوش استفاده می شود. البته هنوز هم در معنا خویش از “دوره ای جدول “که در آن اکسیژن صرفا یک عنصر است; که می تواند یافت شود. همچنین جهت جابجایی و انبارش اکسیژن مایع نیاز به تجهیزات ویژ ای است. اکسیژن مایع نیز بایستی در سیلندر های عایق بندی شده مطلوب بسته بندی شود. اکسیژن هم به طور گسترده در ترکیبات در پوسته زمین، مانند آب (89٪) و اکسید معدنی مخلوط شده است. البته به جز کره ی زمین، همین عنصر را در کل جهان هستی و در ستارگان بدور دست هم می قدرت یافت. از جمله خصوصیت های شیمیایی منحصربه‌فرد به شخص اکسیژن; توان آن برای حمایت از تنفس در گیاهان و حیوانات و بضاعت آن برای حمایت از احتراق است. گاز اکسیژن اصلی اکثری از خواص فیزیکی و شیمیایی مخصوص به شخص است. در حقیقت، دو خواص دوم تا حد زیادی باعث جمع آوری اکسیژن در همین آزمایشگاه می شوند. در دمای و فشار استاندارد، دو اتم عنصر به جهت تشکیل dioxygen; یک گاز دیاتومیک فارغ از رنگ و سوای بو اصلی فرمول O2. عنصر اکسیژن دو آلوتروپ دو اتمی O2 و سه اتمی O3 (اوزن) داد. اکسیژن عنصر شیمیایی کلیدی نشانه O و عدد اتمی 8 است. به تیتر مثال، اکسیژن یک گاز بی رنگ و بی بو است; مهم جرم بیشتری نسبت به هوا و یک حلالیت کم در آب است. آن گاه همین که دمای چنین هوای مایعی را کمی بالا ببرید به حالت جوش در می آید . همین ویژگی پذیرش الکترونها مهم انتقال تام یا این که جزئی یک ادله اکسید کننده را تعریف می کند. اکسیژن به طور فزاینده فتوسنتز در جو زمین به عمل می رود که از انرژی نور خورشید; برای ایجاد اکسیژن از آب و co2 اکسیژن مایع در بیمارستان استعمال می کند. به گزارش مجموعه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، علی اکبری نائب رئیس توسعه و گسترش رئیس و منابع دانشگاه علوم طبی شیراز گفت: اهمیت دقت به نقش اثرگذار به کار گیری از اکسیژن در درمان بیماران در گیر به کرونا، وضعیت استان عجم به تیتر قطب درمان در جنوب مملکت و آمار بالای مراجعان به مرکز ها درمانی استان، تامین به موقع اکسیژن، کلیدی بسزایی در معالجه بیماران دچار به کرونا دارد که تحقق همین مهم اهمیت همت یک گروه مدیریتی و به شکل شبانه روزی پیگیری شد.

ایندکسر