اوریفیس های بزرگ و نازل های مهم پوشش 360 درجه دارند. اوررفیس های پهناور و نازلهای با پوشش 360 مرتبه و 180 جايگاه داراست . آن‌گاه اصلی تبخیر آب در هوای محل ورود باعث می شود که دما کاهش یابد. قیمت یا این که فی در هر موضوعی طبیعتاً سخن آخر را میزند و در گزینه برج خنک کاری هم همین مسئله درست گو می باشد. در این برجها سیال مدار بر بر روی سطح ها تبخیر رها شده و توشه گرمایی خویش را به هوای عبوری منتقل و خنک می شود و مجددا به مدار باز می گردد. در اثر تماس مستقیم آب بر روی سطح های سیستم مدار گشوده با هوا کمی از آب بالطبع تبخیر می شود می دانیم که تبخیر آب یک پروسه گرماگیر میباشد و گرمای آیتم نیاز خویش را ازجریان آب داخل برج می گیرد و موجب خنک شدن آب باطن برج می گردد. سیستم ، تحت فشار ، آب را توزیع می کند . تشکهای توزیع آب بصورت گشوده کار می کنند. حجم جریان هوای فراوان و فشار استاتیک اندک ساخت می کنند. مشابه این پدیده را در بالا رفتن هوای گرم در منزل یا این که دود داغ در بخاری مشاهده برج خنک کننده هسته ای میکنید. در یک برج خنک کننده ، جریان آب گرم ضمن ورود به برج و ریزش بر روی سطوح تبخیر، طی تبادل حرارتی حیاتی هوا سرد شده و بعد از نحوه مجرای خروجی، بیرون میگردد. در یک برج جریان متقاطع ، هوا بصورت افقی در برج جریان داشته و اهمیت آب گرم که بصورت عمودی در اکنون ریزش هست تماس برقرار می کند. به طور معمول دربخش خروجی برج خنک کننده کارگزاری می شوند. در شکل عدم کارگزاشتن سیستم در دست گرفتن هوشمند ، حتمی است دستکم یک ترموستات مهم امکان فرمان جدا و وصل به موتور حرفه برج های خنک کننده برای مواقعی که هوا معتدل خیس است بر روی لوله آب خروجی از برج های خنک کننده تا کلکتور پمپهای برج های خنک کننده کارگزاشتن گردد تا امکان کنترل بیشتری روی دمای آب خروجی از برج خنک کننده داشته باشیم. فیلتر آشغال گیر پمپ مکش : همین توری و فیلتر در قسمت پشت فلنچ خروجی آب کارگزاشتن می گردد و از ورود ذرات معلق به درون پمپ سیرکولاتور دوری می نماید . مناسب برای بخشها کویری: همین گونه سیستم به جهت مناطقی که شدیداَ اهمیت خلل قلیل آبی و بی آبی بیش از حد مواجه هستند، فراوان مناسب است. امروزه فایبر گلاس به برهان استحکام فراوان بالا،سبکی و مقاومتی که در برابر مواد شیمیایی و اشعه های خورشید دارد و همچنین سرعت ایجاد بالا درساخت برج خنک کننده به رخ گسترده گزینه استفاده قرارمی گیرد.گروه صنعتی ساز آب بصورت تخصصی اقدام به ساخت برج خنک کننده فایبرگلاس طرح انحصاری خویش نموده که حساس تاییده های فی مابین المللی می باشد. به جهت کسانی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در آیتم چگونگی به کارگیری از برج خنک کننده 100 تن ، شما احتمالا می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر