یک بار دیگر مهم همزن مواد را بر روی حرارت می زنیم تا زمانی که کمی سفت گز اصفهان اینترنتی شود. در مرکزها خرید کردن اشکال گز اصفهان در تهران تامین بازارهای صادراتی این محصول هم مدنظر قرار گرفته می شوند و اکثر تجار صادر کننده به جهت برطرف سازی نیاز خود به همین مراکز مراجعه مینمایند. بهترین و مرغوب ترین گز اصفهان به کشورهای آسیایی و اروپایی اساسی بالاترین حجم گز عالی اصفهان صادر می شود. پس از این‌که مقداری سفت شد مهم قاشق چوبی به شکل پارویی ( مانند نیز زدن حلیم گندم ) مواد را هم می زنیم. هنگامی که که بادکا را داخل شربت بریزیم نظیر سر رفتن شیر بالا می آید در همین نصیب بایستی یک قاشق چوبی دم دست داشته باشیم تا مواد را عالی ادغام کنیم. به وسیله نیز زن و کلیدی دور تند آن مواد را به مدت 10 الی 15 دقیقه نیز میزنیم و ما در میان آن چندین بار نیز زن را خاموش می کنیم و حساس قاشق چوبی مواد را نیز میزنیم تا تمامی مواد پایین رو شوند و ته نگیرند. از دیگر ایرادات این محصول، که کیفیت آن را تحت می آورد؛ ته گرفتن گز، وبه عبارتی قهوه ای رنگ شدن ته آن، به دلیل دمای بیش از حد می باشد. در اینجا سفیده های تخم مرغ را درون همزن برقی ( یا همزن دستی ) می ریزیم و خوب می زنیم تا سفت شوند و در شکل برگرداندن پیاله سفیده های تخم مرغ از درون پیاله نریزد. در اکنون حاضر به برهان بها بالای عصاره و شیره درخت گزانگبین اکثر از انگبینهای گیاهی مانند ترنجبین و انگبین علفی یا این که حتی عسل استفاده میشود. از جملة آن مواد، گز علفي می باشد كه در پزشكي به کار گیری ميشود. حقیقتی وجود داراست و آن این که به مسافران اصفهان نمی شود گفت بهترین سوغات دیار اصفهان چه چیزی است و نمی شود گفت مسافران چه یادگاری از نصف دنیا به یادگار می برند. همان طور که مستحضر میباشید اصفهان جزو مهمترین قطب های ایجاد گز در دنیا شناخته شده می باشد. در مرحله آخری کمی از مایه گز را بر میداریم و به شکل دلخواه شرایط می دهیم و در آرد سپید آنرا می غلتانیم. گز فارغ از گز انگبین برشی گزی است،که اهمیت به کار گیری از دستگاههای ویژه برش به شکل های مختلف، برش داده شده باشد .

ایندکسر