به جهت تأثیر تمرینات ورزشی میتوانید چهار توشه در هفته به مدت ۳۰ دقیقه به انجام تمرینات ورزشی بپردازید. 4- این معالجه را چهار تا پنج توشه در هفته انجام دهید. 3. حرکت را عوض کرده و این توشه دستها را پایین بازوها قرار داده و از پایین بازوان به سمت بالا و رو به جهت مرکز تن و داخل ماساژ را ادامه دهید. 5. مجدداً از کف دست هایتان به جهت القای فشار روی سینه ها استفاده کنید، اساسی همین تفاوت که همین توشه فشار کمتری وارد کرده و از حرکت دادن سینه ها به طرف بالا یا درون بپرهیزید. کف دست هایتان را روی سینه ها قرار دهید و آنان را کلیدی حرکت رو به بالا ماساژ بدهید ( حساس دست چپ در جهت حرکت عقربه های ساعت و با دست راست برخلاف حرکت عقربه های ساعت) حدود 15 دقیقه ماساژ دهید. 1. کمی کرم و یا پماد اختصاصی ماساژ بر روی سینه های خویش قرار دهید. 1- یه خرده روغن زیتون روی کف دستتان بریزید و دستهایتان را به نیز ماساژ دهید تا گرم شود. در طریق كوچك كردن سينه حساس ماساژ اعتنا داشته باشید که در کنار آن میتوانید از کرمهای سفت کننده به جهت سفت شدن نیز روزگار سینه خویش به کارگیری کنید. زیرا هر جور کاهش وزن قابل دقت بعد از عمل منجر شلی و افتادگی سینه ها خواهد شد. حساس این حال بایستی بیان نمود اهمیت دقت به همین که بزرگ و سنگین بودن سینه ها بر روی ستون فقرات، گردن و پشت و کمر فشار وارد می کند و می تواند عارضه ها برگشت ناپذیری را به همپا داشته باشد، انجام همین جراحی زیبایی سینه حیاتی عارضه ها زود گذری که داراست برای اکثری از خانم هایی که اصلی سینه هایی اهمیت این موقعیت فیزیکی موءثر است. 2. ماساژ را مهم ساخت فشار کار کشته توسط کف دستتان و بر روی مرکز سینه كوچك كردن سينه مهم قهوه نی نی سایت ها آغاز کنید. 2- کلیدی حرکت رو به بالا کف دستهایتان را روی سینه هایتان ماساژ بدهید.

ایندکسر