در خصوص سوال آخر شما باید بگم که موکل بعد از امضای وکالتنامه و منعقد قرارداد تا زمانی که وکیل اقدام وکالتی انجام نداده باشد، می تواند قرارداد وکالت را یک طرفه فسخ نماید و خسارتی از این جهت به نماینده قانونی پرداخت نمیشود.اما در صورتی که نماینده قانونی مبادرت وکالتی را انجام داده باشد مبلغ پیش پرداخت بعد از باطل وکالت، به موکل مسترد نخواهد شد. یه سوال دیگه هم داشتم آیا بعد از عقد وکالت می شود آن را فسخ کرد؟ زیرا که اکثرا در همان جلسه اول صفحه وکالت را تنظیم می کنند و قرارداد وکالت بسته می شود و بعد از یک عدد دو جلسه متوجه می شوی مضاعف نماینده قانونی کاربلد و ماهر و رشته ای نیستن. بهترین وکیل بایست دارای موکل خویش روراست بوده و فقط بخاطر قبول پرونده و دریافت حق الوکاله به موکل امید واهی ندهد و در صورتی که رای دادگاه از نظر شخص وکیل به نفع موکل صادر نمیشود در همان جلسه مشاوره حقوقی به موکل اعلام کند. بهترین نماینده قانونی باید مدام اهمیت مطالعه قوانین و مقررات حقوقی داده ها خویش را به روز کند و از آخری مقررات و قوانین سرزمین وکیل در کیانمهر کرج اطلاع داشته باشد. سلام. وبسایت نماینده قانونی پایتخت لطفا در مورد ملاک های تعیین بهترین نماینده قانونی توضیحاتی دهید و اینکه از کجا تشخیص بدیم وکیلی که گزینش کردیم یکی از از وکیل های خوب و کاربلد است؟ بهترین وکیل کسی میباشد که در در آغاز اهمیت تخصص و تجربه به اندازه در راستا های متفاوت حقوقی داشته باشد و اگر نمیتواند کاری را انجام دهد صد رد صد به موکل خود صادقانه اعلام نماید تا وقت و هزینه موکل وکیل عالی در کرج نی نی سایت را هدر ندهد. از زیاده گویی دست نگه دارید، سوالات خویش را به رخ تام بپرسید، هر جا که از سخنان وکیل متوجه نشدید از او بخواهید که مجدد برای شما بازگو نماید و اهمیت لهجه بی آلایش تر به شما توضیح دهد. و اینکه اسرار موکل را حفط کند و امانت دار خوبی باشد و به دنبال مصلحت موکل بوده و اگر مصلحت موکلش در سازگاری میباشد مسلما موکل خود را به سازگاری تشویق کند و قطعا مصالحه پرونده از هدف های یک نماینده قانونی عالی است. وکیل دادگستری نمی تواند از اسرار موکل خویش و اطلاعاتی که به عنوان نقص‌ حقوقی به وی ارجاع دیتا میباشد سوء استعمال کرده و از اسرار موکل به خسارت وی به کار گیری نماید .

ایندکسر