حمایت وزیر آموزشوپرورش و مدیرعامل کانون رشد فکری و از همه مهمتر حمایت ۱۰۵ تولیدکننده اهل ایران در کنار مردمی که مدام به ما خوبی داشتهاند، منجر شد که قوّت قلب بگیریم و اضلاع جشنواره را بههم وصل کنیم. در صورتی که ما می­ خوا هیم رابطه صحیح و مفیدی دارای کودکان داشته باشیم می بایست برای برقراری این ارتباط از وسایل دنیای خودشان؛ به این معنی که اثاثیه بازی­ ها کمک بگیریم. آیدین مهدیزاده دبیر جشنواره اسباب بازی و رئیس ستاد شورای چک کردن بر اثاثیه بازی در شروع همین نشست گفت: یک عدد از مشکلات اسباببازی برای صنعتیشدن در ایران، تنوع متریال و تنوع تولید است که همین تنوع، سبب شد عملاً حیاتی اینکه ما در چند سال اخیر تولیدکننده اسباببازی بودهایم ولی تحت یک چتر یگانه قرار نگرفتیم. این دسته اسباب و اثاث بازی علاوه بر ساخت سرگرمی سبب تقویت مهارتهای نخستین کودکان مانند مهارتهای حرکتی دستان، هماهنگی دیده و عضله و سایر تواناییها خواهند شد. اثاثیه بازی های تنها برای سرگرمی نیستند. اسباببازیها صرفاً اشیایی هستند که بچهها از آنان به جهت سرگرمی خود استفاده می کنند و هم زمان به کاوش در دنیای اطراف، آموزش، ایفای نقش و یادگیری ابلاغ احساسات خود میپردازند. البته اضطراری به ذکر میباشد که لوازم بازی لزوما جنبه سرگرمی ندارند و بخش اعظمی از آن ها جنبه آموزشی نیز دارد. امروزه کلیدی وجود اشکال متمایز از اثاثیه بازی ها در بازار، بخش اعظم والدین نگران مقدار ایمنی و بی خطر بودن اثاثیه بازی کارتون اثاثیه بازی کارتونی ها می باشند. افزایش خلاقیت ریشه اش از آن جا می آید که کودکان هر توشه که می خواهند ساختمان لگو یا ساختنی ها یکسری دسته را درست نمایند بایستی راه و روش های متفاوتی را هر توشه پیاده نمایند و معمولا هر دفعه این اسباب بازی های کارتونی مرد عنکبوتی شیوه متنوع است. این ساختمان را تبدیل به مرکز فنآوری یا «فن بازار» کنید. در نقطه نهایی مراسم افتتاحیه، یوسف نوری وزیر آموزشوپرورش، مهدی علیاکبرزاده مدیرعامل کانون رشد فکری کودکان و نوجوانان، آیدین مهدیزاده دبیر هفتمین جشنواره ملی اسباببازی و دیگر مدیران حاضر در مراسم، مهم حضور دو نوجوان اهمیت پوشش محلی لری، روبان افتتاح جشنواره را قیچی کردند و آن گاه به مشاهده از ۱۰۰ غرفه حاضر در نمایشگاه اسباببازی پرداختند. همچنین آیدین مهدیزاده دبیر نمایشگاه و بازار فروش هفتمی جشنواره ملی اسباببازی در این رویداد خطاب به حاضران در مراسم گفت: دو سال هست که منتظر این سروصدا و گردهمایی هستیم.

ایندکسر