همین ماده می تواند از نشت یا این که محل دفن زباله به داخل آب های زیرزمینی منتقل شود. هنگامی که برای اولین توشه استون مارتین DB11 تولید شد، بخش اعظمی گفتند که همین به عبارتی خودرویی است که می تواند پتانسیل اقتدار بالای کمپانی سازنده آن را به ما نشان دهد. در همین فرآیند، استون حیاتی فنل تولید می شود. همین ماده در اگزوز وسایل نقلیه ، دود تنباکو و محل های دفن فروش استون کمهو آشغال وجود دارد. کتون به معنای داشتن یک مجموعه کتونی هست که در آن یک اتم کربن با یک لینک و پیوند مضاعف حساس یک اتم اکسیژن و دو لینک و پیوند منفرد اهمیت دو اتم کربن دیگر است. به آن دی متیل کتون ، 2-پروپانون و بتاکتوپروپان هم گفته می شود. این مایع بی رنگ و بی بو، فرار، قابل اشتعال است و ساده ترین کتون است. جهت دریافت آنالیز، خرید کردن استون گرید دارویی و صنعتی در بشکه های 165 کیلوگرمی و اطلاع از قیمت فروش کلیدی ما تماس بگیرید.استون ممکن هست یک ماده شیمیایی معمولی باشد، ولی همگی صنایع میتوانند از ادغام آن بهرهمند شوند. استون حیاتی آب قابل ادغام هست و به عنوان یک حلال مهم، به ویژه برای هدف ها تمیز نمودن آزمایشگاه کار می کند. بعداً وقتی متدهای جدیدتر حساس بازدهی خوب تر وارد کار شدند، همین روش کنار گذارده شد. Acetone یک حلال عالی است، به این مفهوم که می تواند مواد دیگر را حل کند. حدود یک سوم استون جهان به عنوان حلال استفاده می شود و یک چهارم آن به تیتر استون سیانوهیدرین، پیش ماده متیل متاکریلات مصرف می شود. از همین ماده در صنایع پتروشیمی و نفتی هم به کارگیری می شود به جهت مثال از همین ماده به تیتر یک ماده افزودنی به گازوئیل به کار گیری می شود؛ تا برای استفاده در موتورهای احتراقی کارایی راحت تری داشته باشد؛ و منجر ارتقا بازدهی سوخت در این موتورها گردد. همینطور میتواند سبب ساز سردرد، سرگیجه، گیجی، نبض سریعتر، وضعیت تهوع، استفراغ، تاثیر بر بر روی خون، غش نمودن و احتمال کما و چرخه قاعدگی کوتاهتر در زنان شود. سوختن بوسیله میکروارگانیسم ها هم سبب آزاد شدن آن در خاک، حیوانات و منش های آبی می شود. جالب هست بدانید استون به شکل طبیعی در درختان، گیاهان و گاز هایی که بر اثر آتش سوزی و یا آتشفشان صورت می‌دهند وجود دارااست ولی بخش اعظم استون موجود در طبیعت، منشائی صنعتی دارد. در اینجا عمده به تحلیل وب سایت خرید و فروش استون.

ایندکسر