به عنوان نمونه چنانچه صورت قلبی شکلی دارید گزینش فریمهای گرد یا این که گربهای تعیین مناسبتری هستند. علاوه بر صورتهای گرد، اشخاصی که صورت بیضی یا این که قلبی دارا هستند هم میتوانند از عینکهای مربعی به کارگیری کنند. عینک آفتابی استاندارد نباید روی صورت تنگ یا این که گشاد باشد. از دیگر ویژگیهای که در طراحی و ایجاد عینک آفتابی زنانه استفاده میشود، میتوان به نقشونگارهای زینتی روی فریم عینک و رنگهای روشن اشاره کرد. عینک آفتابی مهم کادر مستطیلی: یک قاب مستطیلی به طور معمول بهترین دسته عینک به جهت شکل گرد است. عینک آفتابی اصلی کادر مربعی: نوع مربعی از نامش پیداست که چهار زاویه یک اندازه دارد. بدین ترتیب انتخاب یک دسته عینک آفتابی مناسب اهمیت متعددی دارد. عینک آفتابی اساسی فریم خلبانی: عینک خلبانی که اولین بار بوسیله مارک ریبن طراحی و عرضه شد کلیدی هر فرم صورت تناسب دارد. بنابراین در او‌لین قدم به جهت خرید عینک آفتابی می بایست مطمئن شوید که عدسیهای آن قدرت مسدود کردن ۱۰۰ درصدی اشعههای UV را دارند. بهتر است قاب عینک خیلی پهن نباشد تا بتواند اشعههای UV را از اطراف عبور دهد. عینک آفتابی اساسی کادر پروانهای: عینک آفتابی پروانهای در طرحها و اندازههای متنوعی در بازار موجود است. عینکهای موجود در بازار بر پایه مقدار حفاظت در برابر UV درجهبندی و قیمتگذاری میشوند. زیرا علاوه بر این که سبب زیبایی چهره میشود، در مسدود کردن اشعه مضر ماوراء بنفش (UV) نیز نقش دارد. ستاره | سرویس مد و پوشاک – در سالیان اخیر به کار گیری از عینکهای آفتابی به شدت بسط پیدا کرده است، به طوریکه همین عینکها به صنعت مد و فشن عینک زنانه جدید هم راه یافتهاند. برازندگی عینک و تناسب آن با فرم شکل نیز بسیار با است. می رسد ، اکثری از اشخاص ترجیح میدهند از عینک آفتابی استعمال کنند. نیز میزان بودن عرض و طول چهره در صورتهای گرد، موجب می گردد که همین گونه چهرهها کوچکتر از ترازو واقعی دیده شوند. ارزش همین عینک ۱۰۰ دلار است.

ایندکسر