شرکت ریلی مهتاب سیر جم از سال 1389 مسافران را در مسیرهای ریلی مرزوبوم جابهجا میکند. خرید کردن 134 دستگاه واگن مخزندار منحصر به فرد حمل و نقل مواد نفتی و روغنی آغاز عمل ریل سیر کوثر در زمینه خرید جم در کلش رویال حمل توشه بود. در سال 1393، 37 دستگاه واگن فارسی خریداری شد که در هم اکنون حاضر از 25 دستگاه بهرهبرداری شده است. مانیتور در کوپهها تعبیه شده و قابلیت استفاده از آرشیو فیلم و ترانه وجود دارد. در کوپهها مانیتور تعبیه شده هست و چنانچه علاقهمند بودید از آرشیو آهنگ و فیلم در ارتفاع رویه به کارگیری کنید، هدفون در اختیار شما قرار میگیرد. کوپه شش تخته مجهز به مانیتور برای تماشای فیلم و گوش دادن به موسیقی در طول مسیر است. قطار شش تخته پارسی که در مسیرهای ریلی پرتردد مسافران را جابه جا میکند، امکانات لازم برای سفری ریلکس را در اختیار مسافران قرار میدهد. سرویس خواب، روزنامه و آب معدنی هم به صورت بدون‌پول در اختیار مسافران قرار میگیرد. آن گاه از تصویب سفارش، به جهت ارسال کد سوپرسل قطعا با پشتیبانی در رابطه باشید. عمل همین کمپانی دارای خرید کردن 50 واگن مسافری شروع شد و در سال 92، 28 دستگاه واگن کرهای اتوبوسی نیز به ناوگان آن بیش تر شد. در ابتدا ناوگان همین شرکت محدود به 22 دستگاه واگن شش تخته فارسی بود که در سال 88، 84 دستگاه واگن درجه یک فارسی و در سال93، 45 دستگاه واگن مسافری به ناوگان آن بیش تر شد. ناوگان همین شرکت ریلی شامل 87 دستگاه واگن پارسی، 23 دستگاه واگن اتوبوسی آلمانی و واگنهای شش تخته لوکس هستند. با بیش تر شدن واگنهای چهار تخته لوکس غزال به واگنهای دیگر، این کمپانی آغاز به جابهجایی مسافران در مسیرهای مشهد-بندرعباس-مشهد و یزد-مشهد-یزد کرد. به یاد داشته باشید، چنانچه از امکانات و آیتم های متفاوت بازی به کار گیری نکنید، لذت بازی فری فایر را تجربه نخواهید کرد و همچنین چیره شدن و نزاع حساس گیمرهای حرفه ای در دنیا به جهت شما امکان پذیر نخواهد بود پس مطلقا باید ارتقا تعداد جم به تیتر یک گیمر فن ای یا این که معمولی را در دستور کار خویش قرار دهید.

ایندکسر