دمپر هوای برقیِ موازی در دوطرفِ نمای خود با یک فریمِ سه سانتی می باشد که این کادر ها نقشِ فلنچ را به جهت هر طرف از دمپر ایفا می کنند و دمپر بوسیله این قاب ها از دوطرف به فلنچ کانال های هوا مهم پیچ و مهره متصل می شوند. بالانس دمپر در پشت فن و در نمای بیرونی گوشه و کنار قرار میگیرند و به طور همزمان کلیدی کارایی حرفه باز و بسته می شوند. همین مدل دمپرها در کانالهای گرد مورداستفاده قرار میگیرند و به دو جور دیسکی و پرهای تقسیم میشوند. همین گونه دمپرها که به دمپرهای در بین کانالی پر اسم و رسم میباشند در حوزه صنعت های ساختمانی مانند بیمارستانها، هتلها و پاساژها مورداستفاده قرار میگیرند. در این موتوردمپرها، سیستم در اختیار گرفتن کننده دما و رطوبت اهمیت موتور دمپرها در ارتباط هستند و می توانند باتوجه به امر الکتریکی صادر شده، دمپر را بصورت تدریجی باز و بسته کنند و این کارایی در سیستم های در اختیار گرفتن هوشمند مضاعف کاربرد دارد. درصورتیکه در زمستان یا این که تابستان، در محیطی که زندگی می کنید احساس ناراحتی از بابت دمای اتاق دارید، یا دمای منزل مبتلا تفاوت و تناقضات اذیت کننده است، مقصر دمپر شماست. موتور دمپر یکی از از تجهیزات دارای ارتباط اهمیت سامانه های در اختیار گرفتن هوشمند دمای محیط های صنعتی می باشند. موتور دمپر های فنر رجوع دار عمده در دمپرهای بدون کانال، دمپرهای محل ورود و رجوع و برگشت هواساز، جدا و وصل و در اختیار گرفتن آب و دیگر سیالات در صنعت های گوناگون آب و فاضلاب و صنعت های غذایی بکار می روند. موتور دمپر حیاتی دو دسته فنر بازگشت دار و فنر بدون رجوع بوده و هر دو گونه بصورت جدا و وصل و تدریجی کار کرده و جریان عبوری سیال را کنترل می کنند. در همین جور موتور دمپرها، موتور علاوه بر وظیفه باز و بسته کردن دمپر، اساسی امکان دیگری هم بوده که اصلی این قابلیت و امکان در حالت اضطراری مانند جدا شدن برق، فنر موجود در موتور سبب ساز بسته شدن تمام دمپر می شود. در این نوع دمپر، موتور و دمپر بوسیله یک کوپلینگ مکانیکی به یکدیگر متصل می شوند. کرکره برقی بوسیله یک موتور الکتریکی نصب شده در بدنه خارجی کرکره فعالیت می کند. درصورتیکه شما هر گونه سوالی در ارتباط حساس چه جایی و طرز به کار گیری از قیمت دمپر دربین کانال دارید، می توانید با ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر