شیر برقی نرمالی اوپن normally open هم عکس شیر های فوق کار می نمایند و در شرایط معمول باز هستند. زمانی شیر در شرایط گشوده قرار دارد، شیر کماکان به وضعیت گشوده خویش باقی می ماند، تا هنگامی که نوعی جریان به شیر بیشتر شود که سبب بسته شدن آن شود. اقتدار تولیدی به وسیله بوبین شیر محدود هست و هرچقدر بوبین بزرگتر شود تلفات مسی بوبین اکثر می‌گردد و همین تلفات سبب افزایش دما در بوبین می‌گردد و ارتقاء دما سبب ساز گرم شدن لاک سیم ها و در غایت سوختن بوبین شیر می شود. به استدلال ساختمان شیر برقی کلیدی کارایی غیر مستقیم ، همین سلونوئید ولو ها مسلما بایستی در جهت درج شده بر روی شیر که به طور معمول کلیدی نشانه فلش معلوم شده است نصب گردند. رینگ (C) صرفا در شیر برقی های که اهمیت ولتاژ AC کا می کنند وجود دارد و در جور DC وجود ندارد و موجب دفع لرزش ساخت شده در هسته سیم پیچ ( به برهان ساخت جریان گردابی ) میگردد. تصویر پایین نمونه ای از برچسب های شیر برقی را کلیدی توضیح پارامترهای مختلف نشان می شیر برقی نیوپایپ دهد. کویل های شیر برقی بر مبنا حداکثر افزایش دمای مجاز به سه گونه H ،N و F طبقه بندی می شوند. شیر برقی از یک سیم پیچ تشکیل شده می باشد که حول محوریت یک هسته آهنی پیچیده شده و حیاتی عبور جریان برق از آن، یک عرصه مغناطیسی ایجاد می کند. اما در حالتی که سه تا پورت ورودی و خروجی داشته باشد شیر برقی پنوماتیک سه راهه میباشد ، به عبارتی دو حالته می باشد به همین رخ که سیال را در دو مسیر مختلف می تواند جهت دهی کند. الف- شیرهای برقی NC : شیرهای NC ، کنترل جریان سیال را به دو شکل و براساس پاسخی که از سیستم اخذ میکند، انجام میدهد. شیر برقیهای سه مسیره عموما اهمیت دو لولهی محل ورود و یک لولهی خروجی هستند تا بدین شکل بتوان دو سیال را با شدت جریان ثابت حساس نیز ترکیب کرد. ما می توانیم اساسی به کارگیری و کارگزاری میکروسوئیچ ها و تایمرها اجازه بسته یا باز شدن آن را برای هدفی که در لحاظ داریم، دهیم. در آبیاری اتوماتیک گلدان ها و گلخانه ها اکثر اوقات از شیر های ۱۲ ولتی اصلی سوپاپ فشار و به جهت کارها دارای فشار بیشتر از شیر برقی آب ۲۲۰ ولت به کار گیری می شود. چنانچه شما هر جور سوالی در رابطه کلیدی کجا و نحوه استعمال از شیر برقی بنزین دارید، می توانید حساس ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر