براي ارزيابي درجه تاثير دارو، سير بهبودي بيماري قبل از شروع مطالعه و پايان هر هفته از لحاظ باليني و قارچ شناسي مورد پيگيري قرار ض کرم آبرسان صورت سینره گرفت. بهبودي از حیث باليني حیاتی منفي شدن هر پارامتر باليني و بهبودي از حیث قارچ شناسي بر شالوده منفي شدن آزمايش مستقيم ميكروسكوپي در نظر گرفته شد.يافته ها: درپايان هفته دوم، علايم باليني70 % مبتلايان به پيتريازيس ورسيكالر در مجموعه درماني تربينافين 1 % محو گرديد؛ در حالي كه در مجموعه درماني ميكونازول صرفا در 35 درصد مبتلايان، ضايعات به شکل كامل محو گشته بود. به دليل عدم وجود يك استاندارد جامع براي تعيين SPF به شیوه باطن بدن در ايران، تعيين اين فاكتور براي كرم هاي ضدآفتاب ايراني در كشور هاي خارجي و با پرداخت هزينه هاي گزاف شکل مي گيرد. براي ارزيابي كارايي فراورده هاي ضدآفتاب در برابر اشعه ي UVB از فاكتور حفاظتي خورشيد Sun Protection Factor (SPF) استفاده مي شود. ازآنجاكه آسيب و زيان آفات به كشتزارهاي نخود، عملكرد اين متاع را پايين مي آورد و استفاده از سموم شيميايي به هيچ وجه تضمين كننده ي موفقيت كنترل آفات آن نيست، لذا كاربرد نحوه هاي كنترل غير شيميايي ازجمله كاربرد كنترل زيستي (بيولوژيك) توسط نخودكاران، عاقلانه به لحاظ مي رسد. به دليل تنوع و گستردگي بالاي فراورده هاي ضدآفتاب، اطمينان از توانايي اين محصولات در جلوگيري از اثر ها مخرب بر پوست امري ضروري به لحاظ مي رسد. ماسک پیشنهادی خاصیت ضد پیری دارد که نتیجه های مطلوبی را برایتان خواهد داشت.همچنین ماسک لوئتین سبز حساس اثر جوان کنندگی در مقایسه اساسی دیگر درمانهای خانگی به طور فوقالعاده عمل کرده به طوری که اثرات آن دارای سرعت بالایی قابل بازدید خواهد بود. اثر واريته و تعداد دفعات سمپاشي بر متغيرهاي مختلف (به غير از عملكرد) معني دار بود (P£0.01). در آیتم ایمنی و اثر بخشی در اطفال كمتر از ١٢ سال اطلاعاتى تصویب نشده است. در اين مطالعه 4 استاندارد جهاني شامل ISO24444، CEN2006، FDA2007 و FDA2011 در اين زمينه بررسي و مقايسه شدند. از اين رو نمى اقتدار تفاوت هاى آن را به نسبت افراد برنا خیس گزینه مقايسه قرار داد. ميانگين تراكم و زي عده سالانه اين كرم در عمق 3 متري بيشترين و در عمق يک متري کمترين میزان را نشان اعطا کرد (به ترتيب 06/664±37/845 و 61/622±33/ 658 عدد در متر مربع و 56/2828±29/2571 و 26/2500±5/2065 ميلي گرم در متر مربع). آبان 75 تا مهر (76 در تيپ هاي بلوط – ممرز، ممرز و راش طرح جنگلداري نكا – ظالمرود بررسي گرديد. در اين تحقيق مستندات جامعي گرداوري شد تا درنهايت حساس دقت به زيرساخت ها و امكانات موجود، پروتكل جامعي براي تعيين SPF به طرز درون تن دارای همكاري سازمان غذا و داروي ايران تدوين شود.

ایندکسر