18-تحت تاثير صحبتهاي فروشنده قرار نگيريد آنان شما را ترغيب ميكنند تا هر كفش تنگ و نامناسبي را خريداري كنيد. از پوشيدن كفشهاي تنگ جدا خودداري فرماييد زيرا زماني كه ” پا ” پایین فشار بوده و اندوهگین باشد سيستم عصبي مختل شده و توان تفكر و تصميم گيري در حد بسيار پاييني كاهش مي يابد. كفشهاي پاشنه بلندي مي پوشيدند كه روي آن را اصلی حرير بافته بودند. همچنين پاشنه هاي عريض تر نسبت به پاشنه هاي نوك تيز و باريك مناسبتر ميباشند. دكتر تركان اهمیت اشاره به استعمال از كفشهاي لژدار كه ارتفاع كفي كفش از نصیب پاشنه تا پنجه پا ادامه داراست و اختلاف آن يك تا دو سانت نيست، اظهار داشت: به طور معمول نوك باريك و پاشنه بلند كفش منجر انتقال وزن بدن به جلوي پا و تغيير شكل درانگشتان و بيرون زدگي استخوان پا به بیرون مي شود. سعي كنيد پاشنه كفشتان از 4 سانتي متر بلند خیس نباشد. 12) خانمهايي كه قدي میانگین يا كوتاه همراه حساس اندامي متوسط و چاق دارند، خوبتر میباشد از كفشهاي پاشنهداري استعمال كنند كه پاشنههايش ضخيم و بلند است. كفشهاي چرمي مطلوب ترين کالا كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و بیرون از كفش برقرار ميشود. 6)در مدت زمان بارداري كفشهايي به پا كنيد كه فشار زيادي بر پا و ناحيه پشت شما وارد نكند نظیر كفشهاي ریلکس و تختي كه فرآورده و بافت نرمي دارند. نام بسياري از اين پوشينه ها هنوز نیز به کار گیری مي شود، مثل سندليوم كه الان به آن صندل مي گويند. از كفشهاي مصري هاي قديم مي شود طرز زندگي و طبقات اجتماعي در آن دوران را فهميد. آخرها قرن چهاردهم نیز كفشهاي نوك تيز مد شد. در قرن چهارم و پنجم ميلادي امپراتوري روم به بيزانس منتقل کفش اسپرت مردانه زمستانی شد. اين جور كفش هر چند ابتدا در ميان مردان جوان طرفدار زيادي داشت ولی در حال حاضر بيشتر مردان مسنتر به سراغ اين جور كفش ميروند. رضا احمدوند که 5 سالی هست در زمینه ایجاد عمل می کند درباره اینکه عصر احیا و بازگشت واحدهای صنعتی چه میزان است، به «ایران» گفت: «واحدهای صنعتی که طی سالیان گذشته، آسیب دیدند و اکنون با کمترین گنجایش تولید در اکنون عمل هستند برای آنکه بتوانند به شرایط اولیه خود بازگردند و دوباره حداقل به جهت نیمی از ظرفیت ساخت خویش فعالیت کنند، دو سال دوران نیاز دارند.

ایندکسر