قیمت تمام شده سیستم داکت اسپلیت نسبت به نمونههای دیگر تهویه هوا مناسبتر است. از مزایای دیگر دستگاه همین می باشد که بیشترین سازگاری را مهم معماری و طراحی و فضای مورد استفاده دارد. به جهت خرید داکت اسپلبت نمیتوان فقط به بازار مراجعه کرده و بصورت اتفاقی دستگاهی را گزینش کرد. به عنوان نمونه به اندازه می باشد جهت تامین برودت منازلتان دمای داکت اسپلیت را روی میزان گزینه نظرتان قرار بدهید و در کمتر از چند ثانیه از میزان خنکی اعصاب شده در فضا لذت ببرید. کوچکتر شدن کانالهای توزیع هوا نسبت به سیستم کولر آبی به عامل میزان مرغوب بودن مطلوبتر هوای ایجاد شده و حجم هوای کمتر. کمتر شدن حجم لوله کشی مسی در مقایسه اهمیت سیستم اسپلیت و همینطور کمتر حجم لوله کشی آب گرم در مقایسه اصلی رادیاتور، گرمایش از کف، چیلر و مینی چیلر. به طور کلی میتوان گفت داکت اسپلیت به عبارتی کولر گازی میباشد اصلی همین تفاوت که در کولر گازی یونیت داخلی به رخ دیواری یا این که سقفی، روکار انجام می‌گردد البته یونیت داخلی یا این که هواساز داکت اسپلیت به رخ توکار و داخل سقف کاذب کارگزاری می گردد و آنگاه حساس کانال کشی به اتاقها یا این که قسمتهای متعدد یک ساختمان متصل شده و هوای تازه را آن گاه از فیلتر کردن و تنظیم دما در آنان توزیع میکند.البته لازم به ذکر می باشد که داکت اسپلیت فقط در سیکل سرمایش شبیه کولر گازی عمل میکند(درقسمت روش عملکرد توضیحات دقیق تری دیتا میشود) ودر سیکل گرمایش تماما اهمیت آنها متعدد است.به طوری که در یونیت داخلی آن، تحویل آب گرم وجود داراست که در فصل زمستان آب گرمی که به وسیله پکیج یا موتور منزل ایجاد می گردد باطن کویل ها جریان پیدا میکند و دیگر از سیکل تبرید تراکمی در گرمایش استفاده نمیشود. در حالت گرمایش دستگاه به امداد کویل تعبیه شده در دستگاه و جریان آب گرم عبوری از داخل کویل هوای عبوری از بر روی کویل را گرم کرده و آن را به فضای تهویه شونده تحویل میدهد.در همین شرایط آب گرم عبوری از کویل توسط پکیج یا این که موتور خانه تامین شده و منبع انرژی دستگاه گاز میباشد در این موقعیت مشابه حرفه داکت اسپلیت هیوا صنعت کویل عمل میکند. از معایب عمده داکت اسپلیت قدرت اندک گرمایش و مصرف برق بالای آن ها در شرایط گرمایش است نظیر کولر گازی که برای جبران آن یک کویل آب گرم در یونیت داخلی جاسازی میشود.که آب گرم آن از طرز موتور خانه مرکزی یا پکیج گاز سوز تامین میشود.با این فعالیت سیستم گرمایشی مکمل (بویلر یا پکیج) به تمام سیستم افزوده میشود. در مقابل، اسپلیت دیواری جدا از جاگیر بودن، به نمای داخلی منزل هم زخم میزند. این دستگاه به طور کلی از یک هواساز (یونیت داخلی) و یک کندانسور (یونیت بیرونی) تشکیل شده است و بوسیله تیم ای از لولههای مسی حاوی مبرد (گاز فریون) به هم متصل شده اند.

ایندکسر