یکی از نکته ها دیگر در آیتم دریچه های فلزی، صدایی هست که تولید می نمایند که اما طی یک‌سری ماه نخستین آن گاه از عمل بیمار به آن عادت می کند.در درحال حاضر حاضر فقط یک نوع روزنه مکانیکی وجود داراست که بی صدا هست (ATS) و ایجاد کمپانی امریکایی مدترونیک می باشد که همین گزینه برای ارامش کم عقل و اعتماد به نفس بیماران از اصلی ویزه دریچه های اسلوت ای برخوردار است. همین دریچه ها در شروع استراحت بطنی (دیاستول) بسته شده و صدای دوم قلبی را ایجاد می کنند. به طور کلی برای روزنه ساخته شده از بافت انسان یا حیوان، نیازی به به کارگیری از رقیق کننده خون نیست، اما این روزنه ها تنها حدود ۱۰ سال عمر می کنند. درصورتیکه نشت خون از دریچه میترال به باطن دهلیز چپ وجود داشته باشد، پزشک معالج ممکن است سوفل قلب را بشنود. تراز روزنه میترال و ساختمان آن، شدت هیپرتانسیون ریوی و شدت علائم، عواملی میباشند که به جهت تصمیم گیری در گزینه معالجه مناسب از آن ها استعمال می شود. شایع ترین عوارض ترومبوآمبولیسم شامل سکته ها ی مغزی و کوری است. در حالا حاضر تحقیقات وسیعی به جهت تولید دریچههای قلب مصنوعی دارای به کار گیری از مواد سنتزی پلیمری در هم اکنون انجام است. در این شرایط بایستی از دستگاه پمپ قلب و ریه در این مدت استعمال کرده تا خون رسانی به اعضای بدن را زمان عمل جراحی قلب به عهده بگیرد و بعد از اتمام کار مجددا مریض را از دستگاه پمپ قلب و ریه جدا کنیم. جور دیگری از دریچه ها ، دریچه های بیولوژیک (بیوپروتزها) میباشند که از بافت های حیوانی صحیح می شود و غالبا 3 تا 6 ماه سپس از عمل فقط نیاز به مصرف داروی ضد منعقد داشته و آن‌گاه از آن بیمار در واقع یک فرد عادی محسوب می شود و هیچ گونه صدایی نیز تولید نمی کند، صرفا یک عیب بیشتر دارااست و آن هم همین که آن گاه از مدتی در بین 10 تا 15 سال در گیر خلل کارایی شده و نیاز به بده بستان مجدد خواهند داشت. دسته دیگری از روزنه های قلب هستند که در گروه دریچه های بیولوژیک قرار دارند . در ضمن خویش روزنه هم در گیر مشکل عملکرد شده که اکثرا نیاز به فعالیت مجدد جراحی قلب باز خواهد داشت ولی درصورت مصرف درست داروی خوراکی ضد منعقد و ارزیابی کردن آزمایش، احتمال بروز این عارضه به کاهش از یک درصد در سال می رسد. کاستن فشار و بار دوچندان بر روی قلب، بهبود میزان مرغوب بودن زندگی اصلی کمتر یافتن تنگی نفس، کاهش تپش قلب، ارتقاء عمل های اجتماعی و اقتصادی، سوراخ کردن خانه نشینی، بالا رفتن روحیه زندگی و تلاش. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد قیمت روزنه اسلوت بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر