محل نصب زیر دستگاههای حرفه کوئل که برای سهولت دسترسی به فن کوئل و تعمیرات دستگاه ، همچنین به تیتر محل مکش هوا در دستگاهها آیتم استعمال قرار می گیرد ، می توان از فیلتر در همین روزنه ها استعمال کرد. این نوع دریچه ها در محل خروجی کانال و بر بر روی دیوار کارگزاشتن می گردند. به عنوان نمونه یکی از از معایب در پاساژهای تجاری در دریچه های سقفی چهار گوش این بود که در محل هایی که روزنه نصب بود مقدار مناسبی از هوا ریزش داشت، اما چنانچه چند قدم از محل نصب روزنه دور می شدید در تابستان گرما و در زمستان سوز و سرما احساس می کردید. در دو گونه حیاتی دمپر و فارغ از دمپر می باشند که در دهانه خروجی نتورک کولر و رشته کوئل ها یا این که پکیجهای سرمایش و گرمایش نصب می گردند. مهم طراحی خطی سقفی این قابلیت به وجود می آید تا انتقال هوای مناسبی در رفت و رجوع و برگشت داشته باشیم. ژ- روزنه سقفی گرد تخت . همین روزنه ها در سه جنس آهن، آلومینیوم و PVC ایجاد می گردد که از حیث شکل در دو جور تخت و برجسته و از لحاظ کارایی نیز چهار دسته می باشند که عبارتند از : یک طرفه ، دوطرفه ، سه طرفه و چهارطرفه . اصلی طراحی خطی سقفی همین اختلال تماما بر طرف شد. ش- روزنه سقفی گرد سونایی . دریچه سقفی تایلی دارای روزنه گردِ جت نازل متشکل از یک ورقه ی فلَت از ورق آلومینیوم(با فریم یا بدونِ فریم) و یک عدد روزنه جت نازلِ گرد می باشد که قطر دریچه گردِ جت نازل بسته به سایزِ کانالِ اهمیت متغیر میباشد. اولی برهان در گزینش ارزش دریچه سقفی متاع و فاکتور بعدی نوع و گونه متاع و آن‌گاه از آن کیفیت رنگ میباشد. حتی در خیلی از مورد ها مشاهده می کردیم تمام روزنه را باز می کردند تا هوای مناسبی تخلیه گردد. از روزنه یک طرفه به عنوان روزنه مکش نیز دریچه سقفی هوا استعمال می شود. زیبایی همین نوع از دریچههای سقفی موجب ارتقاء نمای بصری ساختمان خواهد شد. س- روزنه سقفی گرد پررنگ . همین دریچه ها در سه محصول آهن، آلومینیوم و PVC ایجاد می گردد که در پنج نوع گرد پررنگ ، تخت ، فنری ، زنبوری (مشبک) ، سونایی و موتوردار می باشند. ح- دریچه سقفی تایلی کاغذ ای اساسی دریچه گرد بلندگویی (تخت). ج- روزنه سقفی تایلی کاغذ ای دارای دریچه مشبک (با دمپر و بی دمپر). ز- دریچه سقفی تایلی برگه ای اصلی دریچه کروی .

ایندکسر