در همین سیستم همچنین اضطراری میباشد تا قسمتی برای مانیتور کردن تصاویر دریافتی وجود داشته باشد تا اپراتور از شیوه آن بتواند اجسام را تحلیل نماید. به طور معمول تصاویر اخذ شده میتوانند اطلاعاتی در رابطه اهمیت شکل اشیا، محل استقرار آن‌ها و همینطور متاع آنها ارائه دهند و از این طریق به تشخیص موردها آیتم لحاظ یاری کنند. این مورد قضیه در ارتباط کلیدی دستگاه ایکس ری نیز درستی میکند؛ اما فاکتورهای تاثیرگذار بر کیفیت تصویر در این دستگاهها متعدد خواهند بود. طرز نگهداری از هر یک از دستگاههای ایکس ری طبیعتاً حیاتی نیز گوناگون است و ضروری هست تا این فعالیت پایین حیث متخصصین انجام پذیرد و هر چندین مدت یکبار از این حیث تحلیل و سرویس شود. نرم افزارهای سیستم از پارامترهای اهمیت در تعیین یک سیستم ایکس ری هستند. تغییر فرآورده موادی که در کنار نیز قرار گرفتهاند، سبب تولید مرزهایی میگردد که اپراتور به راحتی میتواند آنان را تشخیص دهد و شکل آن ها را حدس بزند. دستگاههای ایکس ری هر چه سادهتر طراحی شوند، کار اپراتور را راحتتر مینمایند و به نوعی سبب ساز صرفه جویی در زمانه نیز خواهند شد. همین کار به جهت تابش به موقع اشعه ایکس انجام میشود. به خواسته خودداری از همین خطاها بهتر است افراد فعال را به جهت این عمل استخدام کنید و ساعت کاری قابل قبولی به جهت آنها در حیث بگیرید تا از امنیت سازمان خود آسوده خاطر باشید. همین دستگاه در تصاویر خود بضاعت نشان دادن شش رنگ را دارد. احتمالا در هنگام سفر خویش یا دوستانتان در فرودگاه متوجه شدهاید که همه مسافران باید تمام کیفها و چمدانها را بر روی نوار نقالهای بگذارند تا از داخل دستگاهی عبور کند. اگر بخواهیم تعریف و تمجید سادهتری از دستگاه در دست گرفتن بازرسی ایکس ری یا همان اشعه ایکس ارائه دهیم، باید تیتر کنیم که همین دستگاه در واقعیت شبیه یک تونل است که اجسام از داخل آن عبور کرده و به‌این ترتیب عناصر عبوری را ردیابی میکند، به جهت مثال در اجلاسهای حیاتی و کنفرانسها از این دستگاه به جهت در اختیار گرفتن عبور و مرور اشخاص و همچنین تحلیل شی ها مشکوک به کار گیری میشود. که به جهت نمونه در گمرک و فرودگاه ها از آن به جهت شناسایی محتویات حمل شده توسط یک فرد، یک چمدان یا گونه های ماشین شکل می­گیرد تا از وارد نمودن یا بیرون نمودن چیز های ممنوعه یا خطر آفرین مانند اسلحه، مواد منفجره، کالای قاچاق، مواد مخدر و­ غیره دستگاه ایکس ری چیست دوری شود.

ایندکسر