دوزینگ پمپ پریستالتیک بصورت دایرهای (چرخشی) یا این که خطی کار میکند. اهمیت هر حرکت نوسانی یا این که چرخشی، سیال از طرز دوزینگ رنگ لوله جریان مییابد. مترینگ پمپ دیافراگمی موتوری، از حرکت چرخشی یک موتور استفاده مینماید که از طریق مکانیزم بادامک به یک حرکت رفت و برگشتی تبدیل میشود. در پمپ های تزریق پارامترهای مهمی مورد بررسی قرار می گیرند که دبی و فشار پمپ تزریق از پاراگراف آن پارامترها است پمپهای تزریق تراز وسیعی از دبی را دارا می باشند که از یک لیتر در ساعت شروع می گردد و تا ۵۰۰۰ لیتر در ساعت ادامه دارد، همین تراز گستردگی در رابطه حساس فشار، از یک توشه فشار تا ۱۰۰۰ توشه فشار ادامه می یابد. حرکت رفت و برگشتی دیافراگم به وسیله موتور سبب ساز جابجایی چگالی از یک مایع با سرعتی ثابت میشود. دوزینگ پمپ های دیافراگمی معمولی دارای دیافراگم، دو شیر، محفظه جابجایی و مکانیزم حرکت هستند. لذا به آن‌ها پمپ های تزریق هم گفته می شود. مکانیسمهای مختلف محرک وجود داراست که ممکن هست پمپهای دیافراگم از آن ها استعمال کنند. اگر‌چه دوزینگ پمپ ها عموماً می توانند برای دبی صفر تا حداکثر خویش تهیه و تنظیم شوند، البته دقت عمل آن ها ممکن میباشد کاهش یابد. حتمی به ذکر میباشد که دبی همین پمپ ها قابل تنظیم بوده و اهمیت دقت به میزان گزینه نیاز ، عمل تزریق را انجام می دهند. همه الکتروموتورهای این سری الکتروموتور ضد انفجار EX می باشد. محصولات تولیدی این شرکت شامل دو سال گارانتی و سرویس ها پس از فروش گسترده میشود. همچنین خریدار مداری فوق العاده، این شرکت را به برندی اعتبار در کشور ایران تبدیل کرده است.این شرکت دارای جذب مهندسان و متخصصان در زمینه فناوری و مهندسی از گزاره کمپانی های پیشرو در صنعت دوزینگ پمپ میباشد. دوزینگ پمپ موتوری برای ظرفیت های بالای دبی و/ یا این که فشار از دوزینگ پمپ موتوری به کارگیری می شود.

ایندکسر