همین برش در حوزه‌ بین لب تحت و لثه تولید می‌گردد و بعد حیاتی یاری بخیههایی، پروتز در جای خویش جایگذاری و ثابت میشود. جایگذاری پروتز زنخدان از دو طرز داخل دهانی و برش زیرچانه انجام می شود که هر دو نیاز به جراحی دارد. جراحی پروتز زنخدان به چه صورت انجام میشود؟ در مواقعی که دندانها به طور صحیح اصلی نیز تناسب ندارند یا این که شما در گیر عدم تقارن شدید استخوانهای صورت می باشید جراحی جابجا کردن استخوانهای فک بهتر از کاشت پروتز چانه خواهد بود. پروتز زنخدان نیز نوعی جراحی زیبایی است به این استدلال در ابتدا باید چهره مریض باز‌نگری شود و بعد از آن هزینه دارای اعتنا به پروتز اثبات دندان فک بالا مشکل اعلام شود. بعد از آن پروتز چانه داخل همین کیسه قرار می گیرد و خیلی محکم به استخوان متصل می شود. • اگر چانه شما خیلی کوچک است. در این روش که به آن اسلایدینگ ژنیوپلاستی هم گفته میشود، پزشک معالج دارای سوق دهی استخوان فک به سمت جلو در اشخاصی که فک آنان خیلی ریز و به سمت عقب متمایل است، توازن در بین فک و بقیه اجزای شکل را برقرار میکند. یک هفته قبل از کار به تهیه داروهای بپردازید که بایستی بعد از کار مصرف نمایید و آنان را در خانه مراقبت کنید. از نظر زیباشناسی، در نمای نیمرخ، برجستگی زنخدان باید تا مرز لب زیر جلو بیاید. فعالیت جراحی پروتز زنخدان حدود یک تا دو ساعت ارتفاع میکشد. در صورتی که قرار هست جراحی به شکل سرپایی انجام شود می بایست شخصی یار شما باشد تا پس از فعالیت شما را به منزل پیروزشود و دست کم شب اولیه پس از عمل از قیمت پروتز دندان فک بالا شما حفظ نماید. جراحی پروتز زنخدان معمولاً در بیمارستان و در اتاق کار انجام می‌شود و فعالیت سرپایی محسوب میشود. معمولا جراحی پروتز زنخدان به همراه جراحی زیبایی بینی انجام می شود تا تناسب بهتری در شکل ایجاد شود. اگر به دنبال بهترین پزشک پروتز فک در تهران هستید، می توانید به مطب ایشان مراجعه کنید. جراح پس از باز‌نگری شرایط بیمار و انجام آزمایشات و عکس برداری های لازم ترازو پروتز مناسب را برای بیمار در حیث می گیرد. علاوه بر این اگر از پیچ مخصوص به جهت متصل نمودن پروتز به استخوان به کارگیری شده باشد، احتمالاً به استخوان شخص هم آسیب وارد شده و بیمار به خاطر همین مورد قضیه هم مهم درد و ناراحتی مواجه میگردد.

ایندکسر