اما دوزهای ریز تشعشعات معمولی اشعه ایکس که برای عکسبرداری از حیطه گردن استعمال می‌گردد و یا پرتوهای یُدی رادیواکتیو که برای درمان پُرکاری تیروئید مورد استعمال قرار میگیرد، خطر بروز سرطان تیروئید را به یار ندارد. همینطور همین درمانها با کمتر کمر درد مزمن، درد مفاصل، سردرد و درد ناشی از درمان کمک میکنند. همینطور خاطرنشان کردند که به جهت تأیید یافتهها، به مطالعات اپیدمیولوژیک بیشتری نیاز است. برای گزینش نقش تست کلسیتونین در افراد مبتلا به ندولهای تیروئید به منظور تشخیص کارسینوم مدولاری تیروئید، انجام مطالعات بیشتر، و همینطور گزارشدهی به اندازه از اشخاصی که تست کلسیتونین منفی دارند، مورد نیاز است. تغییرات به دست آمده در انکوژن RAS و همچنین تغییر‌و تحول در بازآرایی PAX8-PPAR-γ در ایجاد برخی از سرطان های تیروئید فولیکولار نقش دارد. سرطان “فولیکولار” تیروئید: تغییرات ایجاد شده در انکوژن RAS در تولید برخی از سرطان های فولیکولار تیروئید نقش دارد. شیوع کانسر تیروئید در خانم های اکثر هست ولی در مردان شدیدتر بوده و پیش آگهی بدتری دارد. بنابر دلایل نامشخص، سرطان تیروئید (مانند تقریبا تمام بیماری های تیروئید) در زنان حدود 3 برابر اکثر نسبت به مردان شکل میدهد. بعضا از سندرمهای ژنتیکی ارثی: سندرم های ژنتیکی که خطر ابتلا به سرطان تیروئید را ارتقا می دهد شامل سرطان مدولاری تیروئید خانوادگی ، نئوپلازی متعدد غدد درون ریز ، سندرم کوودن و پولیپوزوم آدنوماتوز خانوادگی است. تهران (پانا) – یک فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم، گفت بافت سرطانی تیروئید برعکس بافت طبیعی، هیچ هورمونی نمی سازد و هیچ علائمی از پرکاری یا این که قلیل کاری غده تیروئید تماشا نمی شود. از آنجا که برخی از سرطانهای سینه ممکن میباشد دارای عامل مشترک هورمونی اهمیت سرطان تیروئید باشند، تیمی از محققان دانش گاه تگزاس، به باز‌نگری رابطه بین نور در شب و ابتلاء به سرطان تیروئید در فی مابین کمپانی کنندگان ۵۰ تا ۷۱ ساله در فی مابین سال های ۱۹۹۵ سرطان تیروئید و کرونا تا ۱۹۹۶ پرداختند. در صورتی که تعداد مقداری از بیماران از دست رفته باشند، می توان گفت اعتنا تشخیصی بهطور قابل ملاحظهای زیر اثر گذاری قرار گرفته، چون کارسینوم مدولاری تیروئید زیاد معدود است. اصلی همین حال، از آنجا که کارسینوم مدولاری تیروئید در اشخاص در گیر به ندول (گره) تیروئید مضاعف نادر است، احتمال این که سطح های کلسیتونین مثبت کاذب باشند (یعنی تست نشان دهنده بیماری است، در حالی که در حقیقت بیماری وجود ندارد)، زیاد زیاد است. اصلی استعمال از آزمون تحریکی، اقبال به دست داخل شدن یک عاقبت مثبت کاذب در آزمون ممکن میباشد کمتر یابد، اما به برهان عدم وجود مطالعات کافی، نمیتوان آن را آنالیز کرد. اساسی این وجود، درباره همین موضوع که آزمون کلسیتونین باید بهطور معمول در تمام اشخاصی که ندول تیروئید دارا‌هستند مورد به کارگیری قرار گیرد یا این که خیر، هیچ اجماع نظری وجود ندارد. فرم تغيير يافته اين ژن كه “آنكوژن PTC” اسم دارااست و، در حدود 20 درصد سرطان هاى پاپيلارى، و % هاى بالاترى در سرطان هاى پاپيلارى كودكان، و يا سرطان هاى مرتبط اساسی تشعشعات (در معرض اشعه قرار داشتن)، ديده مى شود. فرم تغییر‌و تحول یافته همین ژن، که به انکوژن PTC پر اسم و رسم است، در حدود10٪ تا 30٪ از کل سرطان های پاپیلاری و در % بیشتری از همین سرطان ها در کودکان یافت می گردد و یا حیاتی اشعههای رادیواکتیو در ارتباط است. بسیاری از همین سرطان ها تغییراتی در نصیب های خاصی از ژن RET ایجاد میکنند. DNA مواد شیمیایی موجود در هر یک از سلولهای ما میباشد که ژن های ما را میسازد ( راهبرد چگونگی عملکرد سلول ها). ندول های بدخیم سرطانی هستند. در ابتدا باید بگوییم انواع برآمدگی ها به دوقسم هستند؛ خوش خیم و بدخیم که ندول های خوش خیم سرطانی نیستند. منابع چنین اشعههایی شامل درمانهای طبی یگانه و اشعههای ناشی از حوادث نیروگاه و یا این که سلاح های هسته ای است. این درمانهای ذهن و بدن می تواند به احساس بهتر یاری کند. در سندرم MEN-2A شخص علاوه بر ابتلا به سرطان مدولاری تیروئید به هیپوپاراتیروئیدی و فئوکروموسیتوما هم مبتلاست. وی ادامه داد: رویش بخش اعظم تومور و اثر فشاری آن بر نسوج زیرین سبب ساز بروز علائمی نظیر نقص‌ بلع، تنگی نفس و سرفههای ممتد در مریض میشود. محققان دریافتند زنانی که در معرض بالاترین میزان نور شب قرار داشتند در مقایسه حیاتی زنان در معرض کمترین مقدار نور شب ۵۵ % اساسی احتمال اکثر ابتلاء به سرطان تیروئید روبرو بودند. همچنین مطالعات اپیدمیولوژیکی ارتباط در میان مقدار فراتر قرارگیری در معرض نور شب را با ارتقاء خطر ابتلاء به سرطان سینه گزارش کرده بودند. مواجهه اساسی اشعه: شامل سابقه رادیوتراپی خارجی سروگردن یا قفسه سینه و سوابق مواجهه حیاتی حوادث هستهای مثل اتفاق چرنوبیل است. همین تغییر تحول ممکن میباشد وقتی رخ دهد که DNA یک سلول بوسیله یک دلیل محیطی، مانند اشعه های رادیواکتیو، آسیب میبیند، و یا این که ممکن است سوای یک علت خارجی و ناشی از رویدادهای تصادفی باشد که گهگاه در درون یک سلول حادثه میافتد.

ایندکسر