سیاست سلامتی ولنتاین برای گرم کردن قلب


هیچ چیز مانند چند ولنتاین سلامتی – به ویژه شیرین های موجود در KHN – قلب ما را گرم نمی کند. در روزهای اخیر ، توئیترها با پیام های روز ولنتاین از واکسن های covid-19 و ماسک زدن گرفته تا هزینه های مراقبت های بهداشتی ، تاریخ ما را برجسته کرده اند. اینجا برخی از علاقه مندی های ما وجود دارد.

به افتخار شرکت کنندگان در روز ولنتاین در قسمت آخر در “سلامتی چیست؟”

موضوعات مرتبط

هزینه های بهداشت و درمان صنعت بهداشت

صورتحساب های غافلگیرانه برای پادکست ها
منبع: jonob-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>