قیمت ضد کف سیلیکونی در بازار متنوع بوده و تحت تاثیر میزان مرغوب بودن و کمپانی ایجاد کننده قرار دارد. نکته قابل دقت این که میزان مصرف به یکسری فاکتور دارای از جمله: کیفیت چغندر، خلوص شربت و میزان سیرکولاسیون شربت بستگی دارد. • ضد کف شالوده روغنی:این ماده اهمیت یک اساس روغن صنعتی یا گیاهی می باشد که بهترین افزودنی ها را دارا می باشد و خاصیت تعدادی منظوره دارد به همین صورت که اصلی یک محلول روغنی و نامحلول در کف می باشد و همچنین کف های تولید شده در محلول را در حین عملیات از دربین می برد. تولید کف مشکلات متعددی را در بر می گیرد و تاثیرات نامطلوبی را بر صنعت مربوطه به وجود می آورد. ساخت کف در اکثری از صنایع مشکلات زیادی را در مراحل ساخت تولید نموده و براین اساس اثرات نامطلوبی را بر صنعت مربوطه اجبار کف شادی ضد بو می کند. صورت دهد. ساخت کف در طی همین فرآیندها کف موجب کمتر بازده تجهیزات شده و براین اساس هزینه های گزافی را به صنعت های وارد می کند. از خاصیت ضد کف غیر سیلیکونی این می باشد که موجب ترکیدن حباب های آب و نابودی کف میگردد. جهت گیری آن می تواند در مایعات غیر آبرسانی معکوس شود. در سال ۱۹۵۰ میلادی نخستین بار آزمایشاتی بر روی سیلیکون برای از فی مابین بردن کف انجام گرفت که فرمولاسیون آن بر پایه ماده ای به اسم پلی دی متیل سیلو کسان بود که به طور ناچیز و دور از هم در روغن سبک و همینطور آب وجود داشتند . از ویژگیهای کلیدی آنتیفوم ها، همین می باشد که به آسانی و به سرعت بر روی سطح کف توسعه و گسترش مییابد و معمولاً تمایل دارند که بین آب و هوا حرکت نمایند و سبب ترکیدن حبابهای هوا و از میان رفتن کف شوند. آنتی فوم های پودری : ضد کف های پودری به عبارتی نوع روغنی می باشند که بر بر روی ذرات سیلیکون سوار شده اند. آنتی فوم های روغنی : همین نوع یک حامل روغنی دارا هستند که ممکن میباشد یک جور روغن گیاهی یا این که موم باشد که غیر قابل حل شدن در آب هستند. آنتی فوم های الکلی از معلق شدن ذرات در یک فاز آبی حاصل می شوند. آنان منجر نقص در پوشش های سطح می شوند و از لبریز شدن کارآمد ظروف دوری می کنند. مکانیزم آن‌ها به این شکل می باشد که عامل فعال سطح ذرات جامد را به سطح رابط حمل نموده که انها کف را ناپایدار می کنند.

ایندکسر