به جهت خانههای خود میتوانید مهم به کارگیری از تصویر بالا از کاناپهی فارغ از محدودیت زمانی، صندلیهای مشابه به دورهی لویی پنجم، ترکیبی دستچین از قطعات هنری به کارگیری کنید. حتماً پس از آشنایی کلیدی سبکهای طراحی داخلی انتقالی و مشاهدهی تصویر بالا همین پرسش پیش میآید که تفاوت فی مابین طراحی داخلی انتقالی و سنتی در چیست؟ استعمال از ستونهای بلند و ایوانهای مرتفع یک عدد از اصلیترین ویژگیهای طراحی داخلی دکوراسیون داخلی برج های مسکونی منازل اهل ایران است. نکتهی قابلتوجه در همین بخش آسانی اتاقها و به کارگیری از پارچههای بدون طرح و دکوریهایی حساس کاربرد دوگانه است. بخش کوچک اما مهمی از مواقعی میباشد که باید در هنگام طراحی چیدمان منزل به آن ها دقت کنید. پس بهتر میباشد در تعیین وسایل و قرار گیری آن‌ها به این مورد دقت متعددی داشته باشید و از سر وصدا مضاعف و قرار دادن وسایل مجلل پرهیز کنید. استفاده بسیار از رنگهای خنثی در سبک دکوراسیون مینیمال از ویژگیهای بارز آن می باشد و باید تا جایی که میتوانید وسایل مازاد و دکوریهای بیشازحد در این فضا نگذارید. درواقع یک عدد از ویژگیهای همین سبک نظم بسیار آن است. همینطور آباژورهای سرامیکی و غیره میتوانند این سبک دکوراسیون اتاقخواب کلاسیک را تکمیلتر کنند. همچنین میتوانید در سبک دکوراسیون کلاسیک از رنگهای متفاوتی نظیر کرم و قهوهای و زرشکی طراحی داخلی لابی مسکونی به کارگیری کنید . در قسمتهای مختلف سبک کلاسیک دکوریهایی قرار می‌گیرد که میتوانید از هریک یک جفت تنظیم نمایید تا تقارن در فضا بهصورت کامل رعایت شود. تا جایی که امکان دارااست از سنگ و چوب در طراحی فضا استفادهشده است. همه وسایلی که در قسمتهای مختلف خانه قرار میگیرند رنگهای مات و خنثی دارند. برخی از افراد تصمیم میگیرند که در منزل خویش سبک دکوراسیون مینیمال را پیادهسازی کنند و پرکاربردترین رنگی که در این دکوراسیون وجود دارااست رنگ سفید است. از رنگ بهعنوان دلیل فارغ از قید و محدودیت به کار گیری کنید. بهمنظور یادگیری خوبتر سبک طراحی داخلی مینیمال، میتوانید از گالریها یا موزههایی بهعنوان مبداء خویش به کارگیری نمایید که شیوهی لبریز کردن فضا را با ضروریات طبیعی یا این که انتزاعی و ایجاد سرزندگی و شگفتی بهکاربردهاند.

ایندکسر