رزین های عایق الکتریکی و برقی ( رزین عایق ) برای عایق کاری ، عایق. از همین عایق های الکتریکی در فرش های عایق برق هم به کارگیری می شود و این نوع کفپوش ها بسیار کارآمد میباشند و در درمقابل میدان مغناطیسی مقاوم بوده و ایمنی هستند. این چسب سبب ساز ارتقا مقامت نوار کپتون تا 600 مرتبه سانتی گراد میشود. ولی در دمای 300 درجهی سانتی گراد، حساس ارتقاء غلظت آنتراسن ساختار نانوذرات آمورفتر میشوند. همین محقق در ادامه افزود: «با اعتنا به طیفهای XRD، افزایش غلظت آنتراسن تزریق شده به لانتانیم اکساید در دمای 500 درجه سانتیگراد، اندازهی نانوذرات را به سمت بلوری پیش میبرد. رزین های اپوکسی ، به طور کلی مقاومت در برابر جايگاه حرارت فراتر و انقباضات ذیل تر از آنان می توانند مشقت بار خیس از رزین های پلی اورتان ، توانمند خیس و اصلی توان چسبندگی بهتری باشند ، مقاومت شیمیایی بالاتری دارا‌هستند و می توانند خویش را خاموش کنند . دوباره مهم مراجعه به شکل a 2-3 و b در می یابیم که حرکت مولکولی بسیار شده باشد رتبه حرارت ماده هم ارتقا یافته است. محققان دانش کده علم ها طبابت بابل در پی مطالعات خود، موفق به ایجاد نوعی ماده عایق الکتریکی دارای اثبات دی الکتریک بالا شدند که در صنایع الکترونیک، اپتوالکترونیک و عایق سرامیکی الکتریکی الکتروشیمیایی کاربرد دارد. رزین اپوکسی عایق الکتریکی به جهت مصارف الکترونیکی و برقی به کار گیری می شود که نیاز به بالاترین سطح حفظ در طاقت فرسا ترین محیط ها نظیر دریا عمیق ، مدیر موتور ، فضا و تجهیزات کارخانه شیمیایی دارد. صورت پایین ساختار شیمیایی ایدهآل به جهت یک رزین اپوکسی ساده انواع عایق الکتریکی ویکی پدیا را نشان میدهد. سیستم های اپوکسی مناسب به جهت به کار گیری در این بخش هستند. همین بخش نیاز به فرمولاسیون هایی دارااست که دارای مقاومت شیمیایی بسیار خوب ، مکانیکی و الکتریکی کاملاً عایق بندی شده نسبت به آب و رطوبت است. بخش های الکترونیکی ، برقی و الکترونیکی شامل کاربردهای ولتاژ بالا / ذیل ، عمل مطبوعات عایق ها و محصور کردن ترانسفورماتورهای ولتاژ بالا ، برنامه های کاربردی در بخش کابل های انتقال انرژی و ارتباطات است.

ایندکسر