این کار سبب می شود که دریچه پایین رشته کویل مبتلا تاب خوردگی نگردد و استحکام بیشتری داشته باشد . به جهت ساخت درب روزنه زیر فن کویل از ورق آلومینیوم که متناسب مهم چهارچوب فریم روزنه زیر رشته کویل سایز شده باشد به کارگیری می شود . آن گاه از برش اضلاع، نوبت به گوشه زنی ارتفاع و عرض فریم میرسد. در مرحله ی نخست اقدام به برش پروفیل های دریچه ذیل رشته کویل می شود . اهمیت دقت به امکان جااندازیِ نقاط جوش و قابلیت و امکان کثیف کاریِ نمای قاب دریچه رشته کویل لذا از هرگونه اتصال جوشی بایستی دوری شود تا نمای کار به تمیزترین حالت قابل رویت باشد.برای اتصال دریچه حرفه کویل پانچی باید از روش پیچ ازرو یا پیچ پنهان بهره جست.این جای پیچ ها درصورتیکه بر روی نمای قاب دریچه فن کویل ایجاد شود دریچه بصورت پیچ از رو و چنانچه بر بر روی دیواره فریم روزنه رشته کویل تعبیه شود دریچه بصورت پیچ نهفته کارگزاشتن می شود.با اتمام ساخت کادر نوبت به ساخت درب دریچه حرفه کویل پانچی می رسد.جنس درب از جور ورق پانچیِ آلومینیومی می باشد.قطر سوراخ ها یا این که چشمه های پانچ، سازه به میزان هوای لازم جهت دستگاه از ۶ میل به بالا می باشد.با دقت به لولایی بودنِ مدلِ این دریچه حرفه کویل بایستی درب آنرا اساسی یک لولا به به کادر الحاق نمود.برای این که ورق پانچِ درب روزنه حرفه کویل در گیر تاب خوردگی نشود حاشیه های محیطی یا کناریِ درب روزنه فن کویل پانچی به میزان یک تا دو سانت بصورت ۹۰ سکو خم کاری می شود.از انجا که درب شکل لولا به کادر متصل و بازوبست می شود برای تثبیت درب به فریمِ روزنه حرفه کویل از قفل یا این که قفل های زیمنسی به کار گیری می شود.تعداد قفل های درب روزنه فن کویل به سایز و بعدها درب بستگی دارد.طریقه اتصال لولا به کادر و درب روزنه رشته کویل بصورت پرچ آلومینیومی و دقیق می باشد که زائده های پرچ پس از کامل شدن پروسه ایجاد دریچه رشته کویل بصورت زننده رویت نگردد.پس از اتصال کادر به درب دریچه فن کویل و الصاق قفل بر بر روی درب، نسبت به فرایندِ رنگ کاری بر بر روی سطوح داخلی و بیرونیِ روزنه حرفه کویل پانچی مبادرت می شود.نوع رنگ از جنس پودری الکتروستاتیک در کدهای متنوع و شیک می باشد که پس از پاشش رنگ بر روی سطح های دریچه رشته کویل پانچی در کوره پخته می شود.برای خودداری از ایجاد هرگونه زخم و صدمه به ساختار دریچه فن کویل از مشماهای ضربه گیر به کار گیری می گردد. اهمیت گوشه زنی اضلاع کادر روزنه ذیل فن کویل به رخ ۴۵ رتبه ، از گونیا بودن فریم دریچه ذیل فن کویل مطمین دریچه تماشا رشته کویل اصفهان می شویم . درب روزنه پایین حرفه کویل در هر طرف بایستی یک میل کوچکتر از قاب ساخته شود تا به راحتی باز وبسته شود . درب دریچه پایین حرفه کویل از هر طرف یک میل کوچکتر ساخته می‌شود تا هنگام باز و بسته شدن به فریم گیر نکند . ساختار روزنه حرفه کویل پلاستیکی، از یک قاب و یک دربِ بازشونده تشکیل شده است.لازم به ذکر است درب روزنه رشته کویل پلاستیکی هم بصورت لولایی و هم بصورت وزنه ای قابل ایجاد و تعبیه می باشد. هم اکنون چنانچه ابعاد روزنه ذیل حرفه کویل آنقدر تبارک باشد که مجبور باشیم از گونه دو درب به کار گیری کنیم ، لزوماً باید لولاها روی عرض های فریم قرار بگیرد .

ایندکسر