مي قدرت گفت اولین مشکلی که اغلب در سیستم هیدرولیکی صورت میدهد، پدیده ی کاویتاسیون است که به واسطه انسداد ناشی از ذرات خارجی در فیلتر مکش ایجاد می شود. همین پدیده ممکن هست در پمپ های کهنه و یا این که پمپ های نو شکل دهد. فشار شکن شیر کنترل هیدرولیک لودر چینی: همین قطعه بر روی شیر در اختیار گرفتن هیدرولیک کارگزاشتن شده و کارایی این قطعه شبیه به عملکرد فیوز در سیستم هیدرولیک میباشد،و از ورود فشار بیش از حد به سیستم هیدرولیک جلو گیری میکند. A نسبت به روغن سرد و یا این که گرم خلق و خوی بدون نوسانی دارد ) و ساختار مستحکم در برابر فشار بالا یا این که شوک جریان اشاره نمود، اما همین مزایا بعلت کارایی مستقیم کارتریج یا Direct Acting بودن آن است. از شیوه پورت داخلی ، یک poppet فشارشکن دارای عملکرد مستقیم مستقیم ، poppet یا پیستون تبارک را کنترل فشار شکن کارتریجی هیدرولیک می کند. شامل یک مهر و موم الاستومری یا در بعضی از طرح های فشار بالا یک مهر و موم ترموپلاستیک هست که به دسته ای پیکربندی شده می باشد که بر بر روی صندلی شیر آب بندی می کند. در فشار شکن های رزوه ای در مسیر لوله قابلیت دارد به علت محکم بستن لوله و اتصالات ، اسپول گیر کرده باشد. در سیستم های حاوی مایعات قابل اشتعال ، مایع سوق‌دهی شده (مایع ، گاز یا این که ترکیب مایع و گاز) معمولا از طریق سیستم لوله کشی دارای اسمو رسم به تیتر سربرگ شعله ور یا هدر فشارشکن به یک شعله ور شدن گاز مرکزی که در آن به طور معمول سوزانده می شود و احتراق حاصل گازها به جو منتقل می شوند. اصلی فرض تمیز بودن فیلتر خط مکش و سلامت بودن لوله کشی ورودی و عدم ورود هوا به آن ، روغن از شیوه اجزاء درونی پمپ به درون می لغزد. در چنین مواقعی ، روزنه های تخلیه خلا برای باز شدن در حد فشار کم از پیش تعیین شده و ورود هوا یا گاز بی اثر به داخل استعمال می شوند. شیر در دست گرفتن فشار نوعی شیر اطمینان میباشد که برای در دست گرفتن یا محدود نمودن فشار در سیستم هیدرولیک به کار گیری می شود. سیگنال درخواست‌کردن می تواند از یک سوئیچ فشار ، یک سوئیچ محدود کننده یا این که یک دیده الکتریکی باشد که وضعیت سیلندر را حس نماید (سپس قبل از تماس دارای عمل ، آن را کند می کند). برای آزمون ، پیستون را به یک عدد از دو انتهای کورس سیلندر حرکت دیتا و در به عبارتی وضعیت آن را تحت فشار قرار دهید . سپس اتصالات سمتی که پیستون ایستاده است را گشوده نموده و نشتی روغن را بررسی نمائید. کاویتاسیون منجر افزایش صدا و کمتر فشار یا سرعت می شود.معمولاً صافی مکش در ذیل روغن غوطه ور می قیمت فشار شکن هیدرولیک باشد. به بیان دیگر فشار هیدرولیک با مقاومت توشه در برابر جریان پمپ هیدرولیک به وجود می آید. چنانچه حداکثر فشار مطلوب در سیستم هیدرولیکی در گام دوم بدست نیاید،باید تست های بیشتری به تفسیر تحت روی پمپ و فشار شکن انجام داد.

ایندکسر