در بخش اقتصاد گردشگری متاسفانه آمار دقیقی در آیتم استان در دسترس نیست، اما در مورد اشتغال در سال 1389، از جمعیت شاغل استان آذربایجان غربی، 7% در بخش هتل و رستوران­داری، 9.1% در بخش اجارهمستغلات و فعالیت­های به دست آوردن و عمل درگیر به فعالیت بودند (استانداری آذربایجان غربی، 1389)، که می­توان گفت این شغل ها به­طور مستقیم و غیر­مستقیم با صنعت گردشگری در ارتباط­اند. زمانی که یک گردشگر وارد کشوری می شود از بدو ورود نیاز به پرداخت هزینه هایی جهت اقامت، مواد غذایی، تفریح، حمل و نقل و غیره می­باشد، بنابراین این هزینهها می­تواند در اقتصاد آن مرز و بوم نقش بسزایی ایفا کند. ارتباط ها قومی، مذهبی و فرهنگی عمیقی بین مرز و بوم ما و کشورهای ناحیه وجود داراست و این فرمان سبب ورود بخش اعظمی از گردشگران به کشور میشود. فراهم ساختن حوزه توسعه و گسترش گردشگری جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران به گونهای که به موجب آن حفظ، تقویت و عرضه هویت فرهنگی و ارزشهای حاکم بر جامعه، ارتقای دوراندیشی و فرهنگ­سازی در حوزه گردشگری، بهبود رقابتپذیری سرزمین در این حوزه، ارتقای میزان مرغوب بودن تجربه گردشگر از طرز ابتکار اختراع و تنوع­بخشی به محصولات گردشگری، توزیع متوازن وقتی و مکانی مهاجرت در کشور، تسهیل ورود به فضای کسب و فعالیت گردشگری، اشتغال­زایی، ارزآوری و درآمدزایی و سوق دهی ذی­نفعان حساس در توسعه صنعت گردشگری در راستای شیوه گردشگری پایدار حاصل شود. جمهوری اسلامی ایران در اسمان 1404 براساس ارزش­های حاکم بر کشور، کلیدی اتخاذ رویه توسعه و گسترش پایدار، همه­جانبه و متوازن، استعمال منطقی از میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی و به کارگیری حداکثری از مشارکت بخش خصوصی به تیتر یک عدد از پیشران­های بسط کشور، از نظر توسعهیافتگی صنعت گردشگری جزء کشورهای برتر حیطه خواهد بود. ب- صیانت از ارزش­های ایرانی- اسلامی، تنوع قومی، میراث فرهنگی و طبیعی و احیا، ترویج و توسعه و گسترش هنرهای سنتی و صنایع دستی. الف- اهتمام به تحکیم هویت فرهنگی، نگهداری ارزش­ها، میراث طبیعی، فرهنگی و صنعت های دستی. کاربر گروه پژوهشی مدیر و برنامهریزی گردشگری پژوهشکده گردشگری افزود: فارغ از گردشگری داخلی و محلی، در حوزه گردشگری خارجی که ارزآوری مهمترین مزیت آن است، به نوعی فعالیتی صادراتی محسوب میشود. در همین حوزه در سامانه فصلنامه در هنگام بارگذاری نوشته مورد ای ذیل عنوان “توضیحات” به جهت نویسندگان محترم در حیث گرفته شده است که در آنجا می تواند دلایل مربوط به اصالت پژوهش خود شامل اصالت موضوعی، طرز شناختی، زمانی، مکانی، جامعه تحقیق و دستاورد تحقیق را ذکر نمایند. با شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر جامعه و به خصوص گردشگری در جمهوری اسلامی ایران فصلنامه گردشگری شهری در چارچوب مسئولیت علمی، اخلاقی، اجتماعی و انسانی و هم در راستای نگاه موشکافانه، حل موضوع ای و کاربردی به موضوعات جدید گردشگری شهری در ایران، در حیث دارااست یکی از از شماره آینده خویش را حیاتی موضوع “بحران کرونا و اثر گذاری ان بر گردشگری شهری” اختصاص دهد. در اینجا اکثر به تحلیل وب وبسایت گردشگری یعنی چه مطالعات هفتم.

ایندکسر