به گزارش خبرآنلاین؛ علیرضا جزء قاسمی با اشاره به این که عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه زرین آباد هم در پروسه آخرین خویش قرار دارد، گفت : نتورک فاضلاب شهر زرین آباد بیش از ۹۰ درصد پیشرفت داشته هست و تمام پروژه احداث تصفیه خانه ایجرود نزدیک به ۸۰ درصد ترقی فیزیکی دارااست که در رخ تامین معتبر حساس اتمام اجرای خط انتقال و احداث ایستگاه پمپاژ سال آینده این تصفیه خانه به بهره برداری رسیده و انشعاب فاضلاب در شهر زرین آباد پیش تصفیه فاضلاب فولاد فروش خواهد شد. همینطور مقرر بود از محل منابع داخلی شرکتها هم در اجرای طرحهای فاضلاب به کارگیری شود. سوال: بدهی حاصل از اجرای طرحهای فاضلاب به پیمانکاران چه میزان است؟ پاکروح: در دولت سیزدهم، مقرر شده ۶۹ تصفیهخانه فاضلاب شهری دارای قابلیت بازچرخانی به مقدار ۷/۱ میلیون مترمکعب در شبانه روز پساب به ملازم ۴۶۰۰ نتورک جمعآوری و خطوط انتقال تولید شود. وجود دانه های کوچک باطن آب می تواند موجب مشکلاتی به جهت خطوط انتقال آب شود به این جهت نیاز می باشد تا اساسی به کارگیری از شیوه هایی اینگونه ذرات را از آب حذف نمود. در بخش روستایی مقرر شده ۴۰ واحد تصفیهخانه فاضلاب حساس مجموع گنجایش ۱۵ هزار متر مکعب در شبانه روز به همراه ۴۵۰ km کانال جمعآوری و انتقال فاضلاب تولید شود. شاهین پاکروح معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب میهن در گفتوگو مهم باشگاه خبرنگران برنا به سوالات تحت جواب داد. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان گفت : 4 تصفیه منزل فاضلاب لرستان در آستانه بهره برداری قرار دارا هستند . سوال: برنامه شرکت آب و فاضلاب در دولت سیزدهم چیست؟ طبق ماده ۳۷ ضابطه برنامه ششم توسعه و گسترش مرزو بوم مقرر شد تا نقطه نهایی برنامه، شاخص جمعیت زیر پوشش شبکههای فاضلاب شهری حساس رشد سالانه ۵ % (۲۵ درصد در کل برنامه) به ۷۲ % ارتقاء یابد. همین در حالی میباشد که در چهار سال در آغاز اجرای برنامه (۹۹-۱۳۹۶) حدود ۲۰ % از منابع عمومی پیشبینی شده (مبلغ ۴۷۰۲۳ میلیارد ریال)، به طرحهای فاضلاب تخصیص داده شد. معتبر گزینه نیاز به جهت به وقوع پیوستن هدف ماده ۳۷ برنامه ششم ۳۶۰ هزار و ۳۱۶ میلیارد ریال بود. این روش(هوادهی گسترده) تنها به جهت دبی های زیر به این معنی که عموما تا جمعیت 100 هزار نفر توجیه اجرایی دارااست و در گنجایش های فراتر روند هوادهی متعارف اجرا می شود . در صورتی که از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد تصفیه فاضلاب چیست لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر