جمعيت عمان را 88 بهینه سازی سایت اعراب، 4% بلوچها، 3% ايرانی و 2% زنگباری تشكيل می دهند. شهر بهلاء یک روستا قشنگ در دل کویر هست که توانسته حیطه ای اعجاب انگیز را به جهت بیننده بسازد و همینطور همین مکان در ارتفاع قرن ها توقفگاهی دوستداشتنی برای گردشگران تور عمان بوده است. بهلا یکی از بخشها گردشگری زیبا می باشد که در شمال این میهن و در یک بیابان قرار گرفته است، همین مکان در 40 کیلومتری شهر نیزوا واقع شده میباشد و اهمیت قلعههای تاریخی و دیدنی وسیعی است. اما در نصفه قرن ششم هجری بنی نبهان حوزه‌ داخلی پایتخت حکم خویش قرار دادند ومناطق ساحلی را رها نمودند سازه براین برتغالیها این بخش ها را اشغال نمودند. آن‌گاه از وفات محمد بسیاری از اعراب شبه جزیره عربستان اسلام را رها نموده وبه دین اجدادشان برگشتند، عمانیها برای خونسار نمودن همین اتفاق در جنگهایی که بنام (جنگ رَدّه) دارای اسمو رسم بود کمپانی داشتند. همین دودمان از پادشاهان بنام «آلجلندی» دارای اسمو رسم بودند. خط سیر رویش بازار بورس همین میهن همواره صعودی بوده و عواید مثبتی را در آتی بدور و نزدیک نصیب متقاضیان سرمایهگذاری در عمان میکند. ساختمانهایش از گل و مسجد جامع آن در بین بازار بود. در آن بازه زمانی صحار یکی از از بنادر اهمیت تجارتی عمان بود وکشتیهای تجارتی از همین بندر اهمیت به سواحل آفریقا و مدغشقر وشرق اقصی رسیده بودند. از قبلی های بدور تا کنون مهاجران ایرانیِ متعددی به مملکت های مجاور مهاجرت نموده اند و عمان یکی از از کشورهایی هست که از حیث تاریخی در حوزه‌ شمالی آن مردمانی با ریشه های ایرانی به کلمه دقیق تر بلوچ های ایرانی زندگی می کنند. در سال ۱۵۰۷ میلادی پرتغالیها بر عمان حمله می نمایند وبعد از مقاومت شدید از جانب عمانیها سر انجام برنده می شوند عمان را اشغال کنند. تحریمهای غیرانسانی آمریکا حیاتی هدف فروپاشی بنیانهای اقتصاد و اجتماع کشور‌ایران پس از خروج دونالد ترامپ رییس جمهور سابق آمریکا از توافق برجام؛ از سال ۹۷ شروع شد و گرچه نتوانست به اهداف سیاه خویش دست یابد ولی استدلال صدمات بسیاری به اقتصاد و معیشت ایرانیان شد. در سال ۱۶۲۴ دولت «یعاربه» به سرپرستی امام ناصر بن مرشد الیعربی تأسیس میگردد. عمانیها در طول تاریخشان به تجارت دارای اسمو رسم بودند وکشتیهای باری متعددی داشتهاند وتا نقاطی به دور دست وحتی حدود چین وشرق آفریقا رسیده بودند. مهمترین نبرد بنی ازد حساس ایرانیان مقیم عمان بود که به مبارزه ((سلوت)) دارای اسمو رسم است. سلسله پادشاهان آلجلندی در طول تاریخ عمان مشهور بودهاند. تاریخ نویسان عرب چنین مینویسند که بنی ازد پادشاهان کوه وصحراء بودند. سپس از مدتی وپس از استقرار در عمان بنی ازد دست به یک مبارزه مسلحانه با دیگر اقوام بینگانهای که در عمان وجود داشتند می زند ودر مدت کوتاهی بنی ازد می تواند کل بیگانگان از عمان بیرون کند واستقرار وامنیت در عمان برقرار نماید واولین سرزمین عربی در عمان بنیادگذاری کند. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط با بزرگترین هتل عمان وب تارنما خویش باشید.

ایندکسر