فقط کافیست بدانید که آیا شما کاندید قابل قبولی برای انجام جراحی لیفت شقیقه می‌باشید یا خیر. کافیست حالت لازم به جهت انجام جراحی زیبایی وجود داشته باشد. بهتر می باشد که پیش از فعالیت وسایل ضروری برای آن گاه کار را آماده کنید. در این بخش می خوا هیم چندی از حساس ترین مورد ها مربوطه را باز‌نگری کنیم. داروهای تجویز شده بوسیله دکتر معالج مربوطه را به موقع مصرف نمایید. جراح زیبایی در این حالت داروهای تسکیندهنده درد تجویز میکند. 1. پوشیدن باند فشارنده تجویز شده از سوی پزشک معالج ، به مدت هفت روز پس از کار ؛ حتمی است. همگی نکته ها مهم از جانب جراح به بیماران درمان گوش پررنگ در خانه اعلام می شود. در شکل ابتلا به بیماری خاص، بی تردید جراح را در جریان قرار دهید. به جهت کمتر شدن عوارض جراحی لیفت شقیقه و خوب تر شدن عاقبت گزینش جراح مضاعف اهمیت است. به طور کلی نیاز به حفظ خاصی وجود ندارد و در شکل رعایت همین تعدادی نکته معمولی می توانید بهترین نتیجه را به جهت خویش رقم بزنید. همین عارضه هم تماما گذراست و پس از تعدادی روز به طور تام برطرف کردن میگردد. چون چهره هنوز به طور تمام صورت نگرفته و انجام هرگونه جراحی شاید ماندگاری نخواهد داشت. به طور معمول بها لیفت شقیقه به شیوه جراحی از کلیه بالا تر خواهد بود. همینطور جراحی لیفت شقیقه می تواند باعث درشت تر و کشیده خیس دیده شدن چشم ها هم باشد. البته حیاتی این هم اکنون بعضی از جراحی ها را می اقتدار در سنین کاهش هم انجام داد. در سرانجام میتونیم این جراحی را یکی از جراحیهای پلاستیک کم دلایل بدانیم. بیمارانی که به دنبال کسب سرانجام مطلوب از جراحی لیفت شقیقه هستند، واجب هست نکاتی را قبل از جراحی بدانند. بد نیست اشاره شود، نتیجه این کار درافراد متعدد همیشه یکسان نیست و بسته به وضعیت بدنی و ساختار آناتومیک هر فرد، مختلف خواهد بود. هر شخصی که از بیماری خاصی رنج نمی موفقیت و یا داروی خاصی مصرف نمی کند، می تواند اقدام به جراحی زیبایی های متفاوت از گزاره لیفت شقیقه اصلی بوتاکس لیفت شقیقه نماید.

ایندکسر