جراح زیبایی این برش را به شکل یک سبیل یا شاخ گاو درآورده تا قسمت بالایی، مرکزی، راست و چپ لب به سمت بالا کشیده شوند. اکثری از افراد ترجیح می دهند که لیفت بالا موفق را هم زمان اهمیت لیفت گوشه لب انجام دهند تا به لب ها شکل و حجم دهند. لیفت سانترال عملی می باشد به جهت لیفت لب بالا به همپا حجم دهی به لب یا همان کلفت سازی لب می باشد . پوست مازاد برداشته میشود و سپس جراح نصیب زیر پوست را بالا آورده و آن را درست در ذیل بینی دارای بخیههای جذبی میبندد. اهمیت برشی کوچک، پزشک می تواند چکیده از پوست را بالا کشد و به لب ظاهری پر سانترال پشت لب و قرمز‌رنگ دهد. اولی مرحله جهت لیفت لب به جهت هر بیمار، مشاوره فردی با دکتر است. • در صورتی که داروی خاصی مصرف می کنید، قبل جراحی پزشک خود را در جریان بگذارید چرا که مصرف بعضی داروها سبب ساز می شود خون رقیق شود. 7.12 چه موقع میتوانم کل فعالیتهای معمول خویش را از گزاره ورزش را ادامه دهم؟ چه کسانی کاندیدای مطلوب عمل سانترال لب در تبریز سانترال لب هستند؟ کار سانترال لب به جهت چه اشخاصی پیشنهاد میشود؟ لیفت گوشه لب به افرادی سفارش می شود که لب و گوشه های لبشان به سمت زیر متمایل بوده و مبتلا افتادگی وضعیت چهره هستند. واحد سنجش کاندید بودن برای جراحی لیفت لب، همین میباشد که مسافت لب بالا تا بینی چه میزان از حد نرمال بیشتر است. به طور کلی هر فردی که از نخ نما بودن لب بالا خود ناراضی بوده و یا این که اساسی چین و چروک های ناشی از سیگار یا پیری است، می تواند کاندید جراحی لیفت لب باشد. همین مدل جراحی شایع ترین گونه لیفت لب بوده که تهیدست برشی در تحت بینی می باشد. این جراحی ممکن هست اساسی هدف ها مختلف از قبیل جوانسازی، قطور سازی و یا این که ایجاد تغییر‌و تحول در نوع لبخند شخص رخ گیرد.

ایندکسر