چرا که این نقطه از تن نیز نظیر سایر نقاط مستعد ذخیره چربی می باشد و در افراد چاق این بزرگی در صورتی که به شکل طبیعی باشد جای نگرانی نیست. چرا که این نقطه از بدن هم مثل سایر نقاط مستعد ذخیره چربی می باشد و در اشخاص چاق این بزرگی اگر به رخ طبیعی باشد جای نگرانی نمیباشد . این استروژنها مسئول ایجاد سینهها، پرورش رحم و (همراه کلیدی سایر هورمونها) آغاز و تنظیم قاعدگی هستند. مهم مجله قشنگ بمان همپا باشید تا دارای روش های درمان ژنیکوماستی در طب اسلامی کویتیشن ژنیکوماستی آشنا شوید. توجه داشته باشید که بروز ژنیکوماستی در کودکانی که به سن بلوغ نرسیدهاند، مدام نیاز به تحلیل دکتر معالج دارد. به خاطر داشته باشید ژنیکوماستی همیشه بصورت قرینه حادثه نمی افتد. در موارد حاد ژنیکوماستی(بزرگی سینه در مردان)، وزن فراوان بافت پستان ممکن است سبب ساز افتادن آن ها و کشیده شدن پوست هاله ی نوک سینه شود (پوست تیره ی اطراف نوک سینه). البته در صورتی که شدت همین عارضه زیاد باشد شاید به داروهایی به جهت افزایش متابولیسم و کمتر جذب ذرات چربی در روده نیاز است. در تکنیکهای سنتی برای کوچک نمودن سینه، حساس به کارگیری از یک برش در اطراف هاله سینه، کار گشوده کردن پوست و برداشتن بافت غده سینه انجام میشود. در صورتی که یک مرد فقط یک برآمدگی غیرعادی در یک سینه داشته باشد، پزشک معالج از بیمار در مورد سوابق اعضای خانواده او در ابتلا به سرطان سینه سوال می پرسد. درصورتیکه ما هدفمان یک جراحی تمام ، کلاسیک و ظریف است مطمئنا انجام فعالیت زیر بیهوشی و در یک اتاق فعالیت مجهز و در حضور یک مجموعه بیهوشی مجرب الزامی هست و برداشت کامل سوای به کار گیری از بیهوشی خیر تنها باعث آزار بیمار می شود بلکه ترفند هم ناقص خواهد ماند. در همین فی مابین به جهت از فی مابین بردن آن میتوان به جراحی ژنیکوماستی که سریعترین روش هم میباشد و یا این که از دربین بردن آن به روش سنتی نیز اشاره کرد. مسدودکنندههای نتورک کلسیم؛ که برای درمان فشار خون کلینیک ژنیکوماستی بالا به کارگیری میشوند. این تکنیک، یک روش پیچیده وجود ندارد و بهطور کلی روشی بیخطر قلمداد میشود، اما شما بایستی از ورزش و فشار فیزیکی به مدت دو هفته پساز فعالیت اجتناب کنید، تا خطر ابتلا به خونریزی در محل جراحی را به دستکم برسانید و به پوست خود اذن دهید که بهطور تمام تسکین یابد.

ایندکسر