شرط واجب برای برنده شدن در تست، مسلط شدن به مباحث کتب درسی است، زمانهای مناسبی را برای مطالعه انتخاب کنید، از مطالب سخت آغاز نمایید زیرا در شروع مطالعه انرژی بیشتری دارااست و ذهنتان فعالتر است،این دروس را به اخیر وقت منتقل نکنید و حتما در ارتفاع روز تنوع درسی داشته باشید. همینها را از حدود 10-11 نفری که تبلیغات و فیلمهای انگیزشیشان کل فضای مجازی را برداشته است، پرسیدم و اعداد و ارقام بسیار متغیر و البته عجیب و غریبی شنیدم. آن گاه از آن اهمیت یار وارد اتاق شماره سه میشوند و در همین اتاق یک عدد از همکاران انتخابهای آقای د را به جهت داوطلب میخواند و مینویسد و چنانچه سوالی بود، پاسخ میدهد و تمام. در تراز سوم دانشآموز به صورت انفرادی می‌رود پیش استاد ر.ن و مدرس چینش را انجام میدهد. آقای ر.ن ، که جستوجوی نامش در google هم اطلاعات متعددی از او نشان میدهد، یکی از از برندهای زمینه آموزش خصوصی و کنکور بود که اهمیت او تماس گرفتم. آقای د یکیدیگر از معلمان و اساتید شناختهشده در این زمینه بود که با او تماس گرفتم. یک برنامه ریز و مشاور کنکور عالی باید اصولی را که در امتحان های آزمایشی روز قبل از امتحان و حین آزمون دادن و بعد از امتحان می بایست رعایت و اجرا کنید به شما تدریس دهد و بر اجرای همین مورد ها محاسبه داشته باشد، از گزاره ترفند های تهیه و تنظیم وقت، طرز درست نظارت امتحان های آزمایشی، انتخاب امتحان آزمایشی مناسب، باز‌نگری ظریف درس به درس کارنامه های شما و پیشنهاد برای برطرف نمودن نقاط ضعف و … یکی از طرح اولمان می باشد که طرح vip هست و یک عدد نیز طرح معمولی، حالت طرح vip به همین شکل هست که در آغاز کارهای مالی را انجام میدهید، آن گاه به جهت شما وقت انتخاب میکنیم که به آموزشگاه بیایید و دانشآموز فرم مالامال میکند. کافی است هشتگ انتخابرشته را در اینستاگرام جستوجو کنید، از پرتبلیغترینها همین موسسه است. هرچند هر جايگاه برتری الزما بهترین مشاور کنکور نیست البته اعتنا داشته باشید که یک عدد از شروط دارای و اهمیت در تعیین بهترین مشاور تحصیلی کنکور سابقه پیروزی خود مشاور در کنکور است. ما در کارنامه مکتوب دو بستهی متعدد برای مشاوره کنکور هنر در لحاظ گرفتهایم تا هر فرد بتواند مهم توجه به نیاز خود از مشاوران حرفهای بهره ببرد. البته فرایند به این شکل هست که انتخابرشته در دو روز جدا از هم انجام میشود. به همین بهانه برای شنیدن عدد ها و ارقام عجیبتر و فرآیند انتخابرشته سراغ اینها رفتم و کلیدی شمارههای شخصی یا آموزشگاههایشان تماس گرفتم. برای کسانی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی استعمال از مشاوره کنکور غیر حضوری ، شما شاید می توانید اصلی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر