از نظر شخصیتی یک مشاور بازاریابی باید صبور، آگاه به علوم روانشناسی، نکته سنج، گزیده گو و .. باشد. بیشتر افراد از این رشته تصوری در حد کار کردن در یکی از دپارتمان های بزرگ مانند برندهای معتبر و بزرگ مصرفی و ارائه ایده های تبلیغاتی را در نظر دارند اما این رشته از وظایف و شغل یک مشاور بازاریابی در یکی از این شرکت ها بسیار متفاوت است. این شخص که به وی مشاور مارکتینگ هم گفته میشود، از شرایط بازار، ترندهای جدید، رقبا و گرایشات مصرف کننده به خوبی آگاه بوده و بنابر نیاز کارفرما یا آن برند و شرکت، ایشان را در زمینههای مختلف راهنمایی کرده و مشاورههای گوناگونی ارائه میدهد. او باید با توجه به شرایط بازار، نوع نیاز مشتری و شرایط شرکت یک استراتژی هدفمند و پر بار را تعریف کند. ماده ۱۵۰ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشمانداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در قالب تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخشهای برگزیده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل بهگونهای اقدام كند كه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد: الف ـ ارتقاء سطح رقابتمندی صنایع كشور با تأكید بر توسعه قابلیتهای فناوری و انتقال نقطه اتكاء مزیتهای نسبی از مواد اولیه و خام به تواناییهای فناورانه (تكنولوژیك) و خلق مزیتهای رقابتی ب ـ متنوعسازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات ج ـ توسعه پیوند مناسب صنایع كوچك، متوسط و بزرگ و شكلگیری خوشههای صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمهید ادغام و شكلگیری بنگاههای بزرگ رقابتپذیر د ـ توسعه زنجیره ارزش پاییندستی صنایع واسطهای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی با تأكید بر ایجاد شهركهای صنعتی تخصصی غیردولتی هـ ـ افزایش توانمندی ها و قابلیتهای طراحی، تدارك، ساخت، گسترش همكاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشینآلات صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهركهای فناوری و پاركهای علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر (صنایع نوین) در تركیب تولید صنعتی، نوسازی و ارتقاء بهرهوری صنایع و معادن و ـ تقویت ساز و كارهای تمهیدی و نظارتی اجرای « قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی كشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵» تبصره ـ كلیه فعالیت ها و اقدامات غیرحاكمیتی مذكور در این ماده توسط بخشهای غیردولتی انجام میپذیرد.

مشاور بازاریاب موظف است عملکرد یک شرکت را از پایه ترین موارد تا تخصصی ترین آن، مورد بررسی و آنالیز قرار دهد. بازاریاب رابط میان مشتری و شرکت است به همین دلیل می توان وظیفه ی آن را بسیار تخصصی و حساس دانست. در صورتی كه در پایان مرحله اكتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطهای از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد خاتمه مییابد و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت. و ۷۰% کسانی که تبلیغ شمارا هم بشنوند و هم ببینند، شمارا به یاد خواهند داشت. باید پذیرفت که بازار نوسانات بسیار زیادی دارد به همین دلیل ممکن است با یک پیشامد جزئی، تمام محاسبات یک شرکت برای افزایش فروش به هم بریزد. مشاور بازاریابی باید هنر افزایش فروش در هر شرایطی را داشته باشد. همچنین مشتریان خود را صاحب حقوقی می دانند که رعایت آن در حوزه وظایف مشاور بازاریابی است. • برخی از مردم به اشتباه تصور می کنند که مشاوران بازاریابی ، کارها و خدمات آژانس های تبلیغاتی را به صورت مستقل و انفرادی ارائه می کننداما چنانچه پیش از این در بخش موفقیت نمناک کامل توضیح داده شده است بین آژانس های تبلیغاتی با مشاوران بازاریابی تفاوت های بسیار زیادی وجود دارد.

• یک مشاور به طور هم زمان در چندین شرکت مختلف مانند شرکت های عرضه کننده انواع طلا و جواهر لوکس تا شرکت های ارائه کننده نرم افزارهای پیشرفته کارمی کنند . مطالعه رفتار مصرف کننده شامل موارد زیر است: رفتار مصرف کنندگان هنگام تحقیق و خرید. • مشاور بازاریابی فردی حرفه ای و بامهارت است که می داند از استراتژی ها برای رشد هر کسب وکاری استفاده کند و دارا قدرت درک و تحلیل عوامل انگیزشی مصرف کنندگان است. مشاوره بازاریابی (مشاور مارکتینگ) به کار گروهی و توانایی کار در محیط های مختلف تجاری روی پروژه هایی با اهداف و استراتژی های مختلف نیاز دارد. ما در مدیرنو تمام تلاش خود را برای پیشرفت و رشد شما به کار می گیریم. آنها هم بدون حضور فیزیکی در دیگر کشورها می توانند محصولات خود را در بازارهای بین المللی عرضه نمایند و بفروشند. محصولات و خدماتتان را در قالب ایده بیان کنید تا مشتری نتواند به آن “نه” بگوید.

تحقیقات نشان داده که بیش از نصف مردم جهان از ایمیل استفاده میکنند و این اهمیت ایمیل مارکتینگ درست را در کسب و کار نشان میدهد. مشاور بازاریابی اینترنتی : راه اندازی کار و کسب، بدون داشتن واحد بازاریابی محکوم به مشاوره تحقیقات بازاریابی شکست است. مهم است که معیارها و اهداف کلیدی تعیین شود، از جمله CTR (نرخ کلیک نسبت به رتبه)، نمایش تبلیغ در ازای هر هزار صفحه برای تبلیغات وب، بازده سرمایهگذاری برای تبلیغات جهانی، و اهداف مربوط به کمپین­ در شبکههای اجتماعی. بسیاری از افراد صرفا به واسطه روابط اجتماعی قوی که دارند معتقدند در حوزه بازاریابی موفق می شوند، اما اینگونه نیست. بسیاری از شرکت ها در فروش خود دچار مشکل هستند و حتی علت آن را نمی دانند. افراد مشغول فعالیت در یک آژانس بازاریابی و تبلیغات مشغول به فعالیت است هم چنین تنوع شغلی و کاری را هم داشته باشد. • تفاوت بین بازاریاب استخدامی در یک شرکت و یک مشاور بازاریابی تنوع نوع فعالیت این دو فرد است.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت مشاور بازاریابی چیست.

ایندکسر