اهمیت توجه به موقعیت شیوع کرونا کلیه فرایند از منعقد قرارداد، آماده سازی کتاب و چاپ و ارسال کتاب به شکل غیر حضوری هم انجام می شود تا نیازی به خروج از منزل نداشته باشید. یک کمک خرج ۶۰۰ دلاری از طرف دانش گاه به او اجازه داده می باشد که یک دستگاه رایانه در خانه برای خویش خریداری کند. البته تألیف کتاب دانشگاهی دشوار خیس و مستضعف پشت سرگذاشتن فرایند زیادی میباشد و همچنین امتیازات علمی فراوانی را برای نویسنده خود به دنبال داراست . از مزایای دیگر چاپ مکتوب می توان به امتیازات بالایی اشاره کرد که این ساخت علمی در پی دارد. چند پاسخ مشخص و معلوم به جهت همین سوال می توان ارائه داد. بنابراین میتوان ادعا نمود که اصلی وجود داشتن میلیونها دانشجو در مرحله تحصیلات تکمیلی و هزاران استاد و مدرس دانشگاه، حجم تایپ کردن کتابهای دانشگاهی در کشور ایران در مقایسه با بقیه نقاط جهان دوچندان کم است. گرچه تلاوت این درس ها سبب ساز به اخذ سند از MIT نمی شود اما به جهت افرادی که عشق و علاقه مند به تحصیل در رشته های مختلف هستند مضاعف اثر گذار است. مطالعه این کتاب، برای چه کتابهای دانشگاهی گاج اشخاصی مفید است؟ به این مفهوم که خواننده حساس مطالعه آن، علاوه بر اشراف بر مباحث نظری، بتواند به مباحث علمی نیز اشراف پیدا کند. به طور معمول هر استاد یا این که دانشجوی تحصیلات تکمیلی تعداد متعددی مقاله در مجلات گوناگون ISI، اسکوپوس، ISC و بقیه پایگاههای اعتبار علمی نظیر پاب مد به چاپ میرساند. بخش اعظمی از دانشجویان و اساتید دانشگاهی به طور معمول علاقمند به تولید آثار علمی خود در قالب مقاله هستند. هنگامی که دانش کده MIT در سال ۲۰۰۱ اعلام کرد قصد دارد محتوای درسی بعضی از کلاس های خویش را به بر روی internet قرار دهد، جامعه علمی جهانی تقریباً بهت زده شد. بزرگترین پیروزی او زمانی به دست آمد که یک عدد از استادان دانش گاه یک عدد از عصر های مجانی دانش کده MIT را از اینترنت دانلود کرد و خواندن آن را برای تمام دانشجویان تحمیلی کرد. برخلاف تصورات اکثر وقت ها اعضا قرار دادن این کلاس ها روی internet به جهت MIT هزینه های متعددی داشته است. کاهش کسی فکر می کرد همین جور دوره ها در به عبارتی سطح اول بر روی internet قرار بگیرند.

ایندکسر