این دقیقه وظیفه مغز انسان میباشد که مشابه به عبارتی چیزی است که در اتومبیل دارای نام ایسیو ایجاد گشته و می تواند روز به روز کامل خیس گردد. به این ترتیب لازم هست که ایسیو همان سال و همان دسته را به جهت ماشین خویش تهیه کنید. قسمت های مختلف هر یونیت موتور ایسیو – ECU هر کامپیوتر خودرو از بخش های متفاوتی تشکیل شده میباشد که هر کدام وظیفه خاصی را در در اختیار گرفتن ماشین بر عهده دارند. یک عدد از مشکلات تعمیرکاران برای آموزش ریمپ دارای فولدر های ویدیویی همین می باشد که می بایست برای پیدا نمودن یک جدول یا فعالیت خاصی یک ویدیو چندین دقیقه ای را عقب و جلو نمایند و قطعا آنرا مهم صدا ببینند که این موضوع به خصوص در حضور خریدار خیلی آزار دهنده می باشد. هر چه تعداد این سنسورها بخش اعظم باشد، صد رد صد کامپیوتر درک بهتری از حالت موتور پیدا کرده و می تواند شرایط بحرانی کارکرد موتور را بهتر تشخیص دهد. ECU چیست و چه وظیفه ای دارد؟ جهت متوجه شدن دقیق نحوه کنترل سوخت و هوا و جرقه به وسیله ایسیو، بایستی در نخست بدانیم که ایسیو به چه شکل عمل میکند؟ طریق عملکرد همین تراشه در خودرو به این رخ می باشد که به طور مداوم و همیشگی شرایط فنی را در دست گرفتن می کند. موتور احتراق داخلی در اصل یک پمپ بادی بزرگ هست که مهم استعمال از سوخت، خویش را تغذیه می کند. همین دستگاه می تواند بیش از صدها محل ورود و خروجی داشته باشد و گوشه ای از شبکه متصل به روستا ها واحد های کنترل الکترونیکی دیگر باطن ماشین است. در صورتی که نسبت هوا به سوخت غلط باشد ایسیو از ساخت جرقه جلوگیری می کند. حذف کد خطای ایسیوهای خانواده ME۷ چینی حیاتی قابلیت و امکان بی کد نمودن و حذف کاتالیست در بعضی از ایسیو ها. بعد از حذف غلط یا این که تغییرات در دامپ نیاز می باشد که فایل ذخیره شده , بوسیله پروگرمر یا تیتانیوم چکسام گرفته شود. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها فراوان بخش اعظم در گزینه ایسیو بیمارستان چیست لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.

ایندکسر