یکی از از ویژگیهای منحصر بهفرد شیر فشارشکن این هست که حتی اهمیت افت و خیز فشار آب ورودی (مثلا به 10Bar و یا 5Bar)، فشار آب خرید شیر فشارشکن خروجی تغییری نمیکند. تا فشار خروجی کاهش از فشار ورودی باشد. تا شما بازدیدکنندگان گرامی از تارنما تخصصی گروه توان موتور ، دارای یاری همین نکته ها بتوانید اصلی اطلاعات کافی، به جهت تعیین و خرید شیر فشارشکن و شیر اطمینان مناسب محفظه زندگی یا این که محل عمل خود، مبادرت نمایید. در تارنما ها ی اعتبار دیتاها جامع و کاملی در مورد محصولات وجود دارااست که کلیدی بررسی ظریف آن ها می قدرت کالا مورد نیاز را توصیه داد. این شیر کلیدی پایلوت بوده و به طور مستقیم شیر را به کار انداخته و فشار را کمتر می دهد. فشار سیالات در سیستم های لوله کشی بایستی همواره به میزان مقدار ارزیابی شده برای آن سیستم باشد و فشار کمتر یا این که بیشتر از آن مقدار سبب زخم هایی جدی می شود. شیر قطع و وصلی دستی جریان در قسمت بالا را بسته و به جهت رسیدن به فشار مطلوب، فنر بالایی شیر فشار شکن را بپیچانید. و نیز فشار سیال را در خروجی شیر در دست گرفتن می کند. شیر فشار شکن یا ریگلاتور عموما براساس حداکثر فشار و دبی انتقالی و خروجی ها تقسیم بندی می شوند .که ریگلاتور فوق شبیه ریگلاتور برتولینی می باشد که اساسی ماکزیمم دبی 90 لیتر بر دقیقه و غایت فشار 40 توشه می باشد که عموما برروی پمپ کلیدی مشخصات 40 بار فشار و دبی کاهش از 90 لیتر می توان کارگزاشتن نمود. و فشار پایداری در خروجی خواهیم داشت. و اهمیت گشوده شدن دیسک شیر فشارشکن، فشار اضافی مخزن بصورت تدریجی تخلیه می شود. اما شیرفلکه تنظیم فشار در حین به کارگیری از جریان آب (باز شدن فلکه) در مسیر جریان قرار میگیرد. مهم بالا رفتن فشار مخزن از حدی معین، شیر اطمینان کاملا گشوده می شود. نیروی فشار آب که در تصویر پایین مهم پیکان سبز رنگ معین شده فنر را به سمت بالا رانده.

ایندکسر