3-کودک نباید هیچ گاه احساس بی پناهی و ناامنی کند ، او می بایست از اعتنا و محبت کافی بهره مند گردد و هیچ گاه نباید از تنبیه شدید ، به خصوص تحقیر ، سرزنش و بی اعتنایی به کارگیری کرد . نوباوه به ادله نیاز مالی و عدم تأمین این نیاز از سوی والدین یا این که به برهان فقدان توجه و محبت ، دزدی می کند . بدین ترتیب ، والدین می بایست از ویژگیهای متعدد بچه در پروسه رشد ، مسائل آموزشی و مشکلات عاطفی وی با خبر باشند و بر شخصیت طفل و مسائل آن احاطه کامل داشته باشند . نقش مشاوره در مکتب و برهه زمانی ابتدایی ، با و دارای حساس می باشد ؛ اما مشاوره به تنهایی قوی به حل مشکلات نوپا نبوده و برقراری ارتباط میان مشاور ، والدین و معلم ، مضاعف حتمی می باشد . نقش مشاوره در گزینه کسانی که به نوعی مبتلا نقص و محرومیت جسمی – حسی – حرکتی می باشند ، از دارای وافری برخوردار می باشد . هنر و ادبیات از نحوه کتابهای داستانی نقش خود را در فرایند تربیتی نوپا ایفا میکند. هنگامی کودک در تراس خلوت اصلی گِل سفالگری گلدان صحیح می نماید یا این که دارای کله معلق زدن به انحصار توانایی جسمی خود پی می برد، در واقع فرصتی برای رویش خلاقیت به او دیتا می شود. البته از آنجایی که دنیا بر پایه نظم و قانون استوار می باشد کودکان هم باید مهم قاعده و ضابطه آشنا شوند. امروزه همین واقعیت انکارناپذیر به ثابت رسیده است که کودکان در سنین طفولیت صرفا به توجه و محافظت جسمانی نیاز ندارند، بلکه این دقت می بایست تمامی بعد ها وجودی آن‌ها شامل پرورش اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و هوشی را دربرگیرد. این کودکان را بایستی به گروههایی که توانایی پذیرش آن ها را دارند ، ساماندهی نمود، خیر گروههای برتری که موجب احساس ضعف طفل می گردند . دانش آموزانی که مبتلا مشکل جسمانی ( معلولیت بدنی ) میباشند ، آلرژی خاصی نسبت به روش برخورد اطرافیان دارا‌هستند ، در نتیجه ، این فرمان بهداشت دیوانه آن‌ها را به خطر می اندازد . اطرافیان هم بایستی به نحوی با این نقص بازخورد کنند که موجب احساس حقارت در وی نشوند . نیاز به احترام: اگر می خواهید فرزندتان در آتی حساس احترام و شایسته حساس شما و دیگران برخورد کند، پس می بایست این کردار را از خویش شما ببیند. والدین می بایست از بیان داستانهای تخیلی ترسناک به نوپا اجتناب بورزند تا موجب تولید واهمه در وی نگردند . بعضی دیگر از بازی ها ذهنی میباشند که تحت اثر گذاری توان تخیل کودک صورت می گیرند. چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد بازیگر نقش کودکی ستاره درسریال پس از باران بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر