اگر‌چه در گذشته نرخ ها زیر بود و به مرور همین نرخ ها تصحیح شد و در نتیجه دیگر قابلیت این که حساس نرخ های خیلی تحت تسهیلات اخذ کنند وجود وزن ورق آهن 5 میل ندارد. در جایی بر سطح جسم آهنی، اکسایش آهن انجام می گردد و آند را تشکیل می‌دهد و در جایی دیگر تراز آن جسم که (O2(g و H2O وجود دارد، کمتر انجام می‌شود و کاتد را تشکیل می دهد و در عاقبت همین عمل، ایجاد یک سلول ولتایی یا این که پیل ولتایی یا این که الکتروشیمیایی بسیار کوچک است. پارسا آبادی ادامه داد: هنگامی که پروژه به بهرهبرداری میرسید در تملک بانک باقی می‌ماند و قانونی هم برای واگذاری وجود نداشت و بانکها در راستای تکالیفی که برای آن ها در نظر گرفته شده بود در کنار فعالیتهای خود، کارهای تولیدی و بنگاهداری را هم انجام میدادند. واحد تولیدی بایستی به ساخت خودش ادامه دهد و تداوم داشته باشد. ورقه سیاه را بر پایه دسته تولید آن، رخ ظاهری، روش مخلوط اهمیت محصولات و ورق های فلزی دیگر به انواع مختلفی تقسیم بندی می کنند. مدیریت تمام بانک مرکزی در خصوص سود سپرده و تسهیلات بانکی گفت: یکی از از اشکالات بانکداری کشور همین می باشد به جای آنکه درآمد از کارمزد ارائه سرویس ها به دست آوردن شود، درصدد بر میآییم تا آن را از نرخ سود تسهیلات تامین کنیم. • ۴- اعتبار: استانداردهای متفاوت در خصوص گالوانیزینگ ورقهای فولادی، درزمینه ساخت پوششهای نازک بحث می نمایند و این نشان دهنده آن میباشد که طول عمر و طریق کارایی لایه روی، برای مصرف کننده قابل اعتماد است. وی در خصوص مورد قضیه بنگاهداری بانک ها گفت: همین مساله نیز در ماده ۱۶ و ۱۷ ضابطه رفع موانع ساخت دیده شده می باشد و تاکید داراست که خزانه ها نباید بنگاه داری نمایند و بنگاه های خودشان را می بایست به بخش خصوصی واگذار بکنند. نیز چنین در دمای بالا ساخت می شود. قطعه ساز هم این اسناد را به فروشنده رینگ پیشین می دهد و آن هم به فروشنده گذشته می دهد و در غایت آن حلقه اول که همین سندها را اخذ می کند، می تواند همین سندها را تا سررسید نگه داراست و یا می تواند در هر بانکی و یا این که بازار سرمایه، همین ورقه ها را تنزیل کند و منابع خودش را دریافت کند. وی افزود: زنجیره تامین به این معناست که به جای این که تعدادی بنگاه از بانک عامل، سرمایه در گردش اخذ نمایند میتوانند حیاتی به کار گیری از زنجیره تامین، تامین مالی شوند. صالح آبادی تاکید کرد: بنابراین به جای این که درآمد بانکها از محل تفاوت سود سپرده و تسهیلات تامین شود می بایست به سمت درآمدهای ناشی از ارائه خدمات برویم، لذا همین را بایستی به عنوان یک برنامه دنبال کرد، ولی نیکی به شکل یک دفعه اما بانکها باید در طی یک برنامه تعدادی ساله به همین سمت حرکت کنند که نرخ سرویس ها بانکی را واقعیتر سازند و از محل درآمد خدماتی خویش سودآوری داشته باشند.

ایندکسر