همین مورد ها می تواند از پاراگراف حذف روش پلهها باشد و یا احداث و تخریب دیوارهای ساختمان هم نیاز به اخذ مجوز دارند. به جهت چه تعمیراتی در ساختمان نیاز به مجوز داریم؟ چه تعمیراتی در ساختمان نیاز به اخذ جواز ندارند؟ بر شالوده ماده 486 ضابطه مدنی به جهت حل این اختلافها این طور امده میباشد که صاحب یک ساختمان یا موجر آن موظف هست ملک را اصلی همگی موقعیت و امکاناتی که در قرارداد میان طرفین قید شده است به مستاجر تحویل دهد و هزینهها هم بر مبنا کلی یا این که جزیی بودن آن مستاجر یا این که صاحب و مالک مکلف به پرداخت آنها هستند. حضانت فرزندان تا سن ۷ سالگی دختر و پسر بر عهده مادر خواهد بود و پس از سن ۷ سالگی حضانت آنان به دست پدر است. البته تعمیرات کلی تعمیراتی هستند که نیاز به ملاحظات رسمی دارااست و مربوط به اورجینال سازه و تاسیسات و بقیه مواردی است که همه ساکنین یک ساختمان اصلی آن مواجه هستد و حیاتی آن به جهت همگان هست و بود و کمبود آن‌ها می تواند تاثیرات به سزایی داشته باشد. همین مراسم اهمیت تشریفاتی همراه می باشد که ادای سوگند مهمترین آن‌ها میباشد. هرگاه تعمیرات یک ساختمان نیاز به منعقد یک قرارداد پیمانکاری داشته باشد و قرارداد بر همین اساس باشد که اصل سازه و یا راه پلهها و کاربری آنان و یا پارکینگ یک ساختمان تغییراتی دارای کند حتمی است که جهت دریافت جواز تعمیرات اقداماتی انجام شود. این تعمیرات جزیی میتواند مواردی باشد که مصرفی است و سالیانه حتمی می باشد که تعمیر شوند مانند تعمیرات مربوط به شوفاژخانه و آسانسور و یا سوییچ و پریزها و کولرهای ساختمان که همین موارد مشکلات و اختلافات زیادی را تولید نمی‌کند و حتی در مقام ضابطه نیز نیاز به دریافت جواز ندارند. به این ترتیب نکته اساسی همین هست که تعمیرات کی و جزیی به جهت طرفین تعریف‌و‌تمجید شود. ممکن هست گونه های ایجاد شده، یا تعمیری که ضرورت آن وجود داراست تعمیرات جزیی و یا تعمیرات کلی باشد. نکته قابل توجه در ساختمانهایی که کهن و یا این که بافت فرسوده دارا هستند همین هست که به عامل همین که ممکن میباشد از اثرها فرهنگی به حساب بیاید؛ از سازمان میراث فرهنگی هم مجوز تعمیرات ساختمان را میبایست به شهرداری جهت دریافت پایانی جواز تعمیرات ارائه کنند. یک عدد از ایراداتی که ممکن می باشد هر فردی که در این جامعه زندگی می کند از او کلاهبرداری شده باشد. هر دسته تغییر و تعمیری که مربوط به نماها داخلی و خارجی ساختمان باشد. در معنی کلی هر دسته تغییری که ساختمان را از استاندارد های ساختمان سازی بیرون کند نیاز به اخذ مجوز دارد تا بتوان تغییر‌و تحول ساخت شده را نیز حیاتی به عبارتی استانداردها ساخت کرد. نماینده قانونی دادگستری نباید از حدود اختیارات خویش بیرون شود و بایستی صلاح و مصلحت موکل را وکیل مبنا یک دادگستری گرگان رعایت نماید. چطور نماینده قانونی گزینه نظر خود را از قسمت جستجوی وکیل در سامانه پیدا کنم؟ هزینههای تعمیرات از حیث ضابطه به چه صورت است؟

ایندکسر