رینگ پایینی روی لوله پیستون یک حلقه کنترل روغن است. بعد این نیرو از طریق میله اتصال و بر بر روی میل لنگ به سمت زیر فعالیت می کند. در یک پمپ ، عملکرد معکوس شده و نیرو از میل لنگ به پیستون به مراد فشرده سازی یا بیرون کشیدن مایع در سیلندر منتقل می شود. و وظیفه پیستون گرفتن نیروی انفجار در زمان انفجار ادغام بنزین و هوا و منتقل کردن آن به شاتون می باشد، و شاتون هم این نیرو را به میلنگ موتور منتقل می‌کند , معنی پیستون چیست کالا پیستون موتورسیکلت به چندین استدلال از آلومینیوم میباشد،اول به جهت همین که سبک باشد و دوم اینکه انتقال حرارت خیلی خوبی را دارا میباشد. مخلوط هوا-سوخت نسوخته از طرز اگزوز در محفظه پخش می شود . در صورتی که از اگزوز خودروی شما دود زیادتری نسبت به موقعیت عادی خارج می شود و این دود هم غلظت متعددی داراست و اهمیت بوی بدی همراه است، به احتمال احتمال رینگ موتور موتور خودرو شما خراب شده باشد یا این که لااقل پاره ای از کیفیت خویش را از دست دیتا باشد. درصورتیکه فشار افزایش پیدا کرد، مشکل از حلقه پیستون اتومبیل می باشد. درصورتیکه متوجه دود غلیظی شدید که آبی-خاکستری یا این که سفید- خاکستری می زند، نشان دهنده همین هست که اتومبیل به روغن سوزی افتاده است. زمانی که پیستون و رینگ و بوش اتومبیل زخم ببیند، فشار کمتر پیدا می کند. می بایست از حلقه و پیستونهای بزرگتر و یا اورسایز (over size) به کار گیری کرد. پیستونهای نخستین از چدن بودند ، البته در شکل استعمال از آلیاژ سبک تر ، مزایای آشکاری به جهت تعادل موتور وجود داشت. برای استحکام خوبتر و قدمت بخش اعظم ، به جای آن ممکن می باشد بعضا از پیست های مسابقه ای جعل شود. در بعضا موتورها پیستون هم دارای پوشاندن و کشف پرده در سیلندر به تیتر دریچه عمل می کند. در درون برخی موتورها (که اصطلاحا در بازار به عنوان موتورهای تر شناخته میشوند) هم دقیقا همین وسیله وجود دارد. پیستون های بیلت در موتورهای اتومبیلرانی نیز استفاده می شوند چون به اندازه و معماری فرجنجس های موجود اعتماد ندارند و سبب ساز تولید تغییر تحول در طراحی لحظه آخر می شوند. مهم اعتنا به هدف ، تراز شارژ و موقعیت فعالیت موتورها می تواند رخ و نسبت ها تغییر‌و تحول یابد. قطر پیستون های موتور اتومبیل بین ۷۶ تا ۱۲۲ میلی متر (۳ تا ۴ اینچ) تغییر‌و تحول می کند.همه پیستون ها باید نیز وزن باشند تا موتور دچار لرزش نشود. همین فاصله به طور معمول میان 0.025 تا 0.10 میلی متر ( 0.001 تا 0.004 اینچ ) هست . فاصله بسیار سبب از دست رفتن گاز کمپرس شده و کنترل روغن ضعیف و پیدایش پدیده پیستون بلوباین یا ورود گاز کمپرس شده از سیلندر به کارتر کمپرسور می شود و همینطور سبب از دست رفتن اقتدار و کنترل بر روغن کاری و فراروگریز روغن از کمپرسور می گردد. 4. فاصله قطری میان پیستون و پوش سیلندر خیلی زیاد است. یکی از عامل ها اهمیت در زخم دیدن سیلندر هیدرولیک وجود آلودگی و دانسیته در فضای فی مابین پیستون و سیلندر است. وظیفه بوش سیلندر خنک کاری پیستون و سیلندر می باشد و منجر می شود که پیستون سبب ساز خراشیدگی و از دربین رفتن سیلندر نشود. از آنجایی که حلقه پیستون و بوش ، نشانه ها خرابی مشترکی دارا هستند دارای انجام این آزمون میتوانید مطمئن شوید که اختلال از رینگ پیستون می باشد. ایجاد فشار زیاد روی موتور، عدم بده بستان روغن موتور در فواصل هنگامی معین و ردوبدل نکردن فیلتر روغن به رخ منظم، از بقیه عوارض خرابی و یا این که شکستن رینگ پیستون به شمار می رود. علت ساخت این صدا غالباً خرابی مدل موتورها ، ملحقات موتور یا این که اجزای سیستم تخلیه می باشد . پیستون ماشین یک عدد از اجزای موتورهای برگشت پذیر ، پمپ های برگشتی ، کمپرسورهای گازی و سیلندرهای پنوماتیک از دیگر مکانیسم های مشابه است. همین جور پیستون ها بیشتر در موتورهای 2 زمانه حساس جرم در میل لنگ استعمال می شوند که دارای توجه جریان هوا را به داخل سیلندر سوق دهی می کند تا از برون دمیدن مفید دود اطمینان حاصل شود. پیستون را از آلومینییوم می سازند، زیـرا فلـزی سـبک است در بیشتر موتورهای خودرو از پیستون های کل لغزان به کار گیری می شود. تعدادی موتور بنزینی نخستین اهمیت سیلندرهای دو منظوره بودند ، ولی در غیر این شکل به طور موثری تمام پیستون های موتور احتراق داخلی تک کاره هستند. دو نوع حلقه استفاده می شود: رینگ های فوقانی حیاتی صورت های محکم میباشند و آب بندی گاز را مهیا می کنند. علت حیاتی به‌وجود آمدن همین خلل ؛ گرم شدن پر سرعت و بیش از اندازه ، تزریق سوخت رقیق و یا این که داغ بودن بیش از میزان جور شمع ها است. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد پیستون رانا بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر