به همین شکل که گرداننده پس از دفاع اول متهمان، شهر را به خواب نیمروزی میبرد، شهردار را بیدار میکند و از او میپرسد که آیا مایل به لغو رأیگیری می باشد یا این که نه. حذف شدن جان سخت به هر نحوی، حذف شدن به وسیله رایگیری را نیز در بر میگیرد. چنانچه کشیش کسی را گزینش کند که ناتاشا او را ساکت نکرده است، آن فرد نطق اضافه میگیرد و میتواند عمده کلام کند. دقت داشته باشید که مثل استعلام بازی مافیا ، درصورتیکه اسم پدرخوانده یا این که دون باطن لیست باشد، گرداننده بازی، آن را شهروند در حیث می گیرد و اصلی این فرض، در گزینه لیست پبام میدهد. درصورتیکه آن فرد از بازی خارج شود ، همزاد نقش او را در بازی ادامه خواهد داد. فدایی به تیتر خنثیکننده کار تروریست ایفای نقش میکند. فدایی شهروندی است که در زمان حذف شدن یک نفر از بازی می تواند بلند شود و اعلام کند که فدایی بازی میباشد و به جای شخصی که از بازی خارج میشود، بیرون برود. فدایی یکی از از نقش های بازی مافیا میباشد که جذابیت بالایی دارد برای بازیکنان بازی مافیا دارد. ناتاشا به نقش روانشناس در بازی مافیا نیز پر اسم و رسم است. ولی نقش پزشک چیست؟ قوانین بازی مافیا چیست و طرز بازی مافیا چطور است؟ ولی قوانین دیگری نیز در مورد تفنگدار وجود دارد. یک عدد از نکات جالب بازیهایی که نقش مستقل دارند، همین هست که در وهلهی اول، مافیا و شهروند می بایست اساسی یکدیگر متحد شوند تا مستقلها را پیدا کنند، یا مستقلها مهم شهروندان متحد شوند تا اصلی خارج رفتن آنها، پیروزی بازی برایشان راحتتر شود. بهتر هست که در روزها تعطیلات، زمانی که در کنار اعضای فامیل جمع هستید، این بازی را در کنار یکدیگر انجام دهید و از آن لذت ببرید. در این بازی در کنار شهروندها و مافیاهای ساده، نقشهایی وجود دارد که هر کدام حیاتی قابلیتهایی میباشند که اساسی به کار گیری درست از قابلیتهایشان میتوانند همتیمیهای خود را دانلود بازی مافیا 5 به جهت کامپیوتر به موفقیت برسانند. غیب گو – یک روستایی که امکان دارااست هر شب تیم یک بازیکن را یاد بگیرد. کارگاه می تواند هر شب استعلام یک عدد از بازیکنهای بازی را بازی مافیا هفت نفره بگیرد. در جهان بازیهای ویدیویی هم بازی Among Us اهمیت استفاده از مکانیزم مهم مافیا، نحوه جدیدی از همین بازی را در اختیار گیمرها قرار داده است. کارآگاه یکی از از نقش های بازی مافیا میباشد که میتواند دوراندیشی شهروندها را نسبت به مافیا بیشتر کند. بخش اعظمی از بازیکنها نقش شهروند را به استدلال اینکه قابلیتهای متعددی ندارند، دوست ندارند. نقش سایلنسر در مافیا در فاز شب به امر لرد بیدار میگردد و یکی از بازیکنها را انتخاب و اصطلاحا به او بی سر و صدا میدهد. اما بعضیها از بازیکنها به ادله استرس کاهش همین نقش به آن علاقهمند هستند. مافیای خاموش که یارهایش را نمیشناسد در فاز شب به هر کس بزند چنانچه طرف حساس ابیلیتی شب باشد یا این که می تواند فعالیت او را انجام دهد یا این که نمیتواند و صرفا نقش اورا میفهمد. ۲- می تواند دستور ملغی نمودن رأی گیری را بدهد و سوای دقت به تعدادآرا، هیچ بازیکنی در این مرحله از بازی بیرون نشود. شهردار در صورتی که احساس نماید که شخصی که اساسی رایگیری از بازی خارج شده است، شهروند است، می تواند لحاظ بقیه را وتو کند. در هر شب بازی ، مافیا همین قدرت را داراست که یک نفر از شهروندها را ترور کند. زمان نجات دادن دکتر به میزان فرصت ترور مافباهاست. اما نکتهای که وجود داراست همین میباشد که گان برای دادن تیرهایش به دیگران اختیار دارد. دندانپزشک یکی از نقش های بازی مافیا می باشد که احتمالا بخش اعظمی از شهروندها به عامل امکان به ظاهر اندکش علاقهای به اخذ همین نقش نداشته باشند! قابلیتهایی که قلیل نمی باشند و شهروندها حیاتی هوشیاری میتوانند از این قابلیتها برای تار و مار کردن مافیاها از همین قابلیت ها به کارگیری کنند. فردی که برای مراقبت توسط حافظ انتخاب میشود، در 1 شبانهروز به شرط زنده ماندن محافط هیچ آسیبی از سمت هیچ کس نمیبیند. اگر دزد نام حفظ کننده را به تیتر اسم اولش بدهد ، خاصيت محافظت ايشان به نام دوم دزد در فاز شب منتقل ميشود و قابل کشته شدن در شب ميباشد. دکتر معالج این امکان را داراست که خودش را نیز نجات دهد. شهروندا و اشخاص مستقل نیز شامل همین قضیه میشن. وظیفه محاسبه دارد. هنگامی کارت ها دربین اشخاص توزیع شد، در فرآیندتوزیع کارت ها چک کردن دارد. به شلیک مافیا در زمان شب گفته می شود. ناتو تیم مافیا در طول بازی یکبار می تواند از بضاعت ناتویی خویش به کار گیری نماید و تلاش کند نقش یک شهوند نقش دار را حدس بزند. همین بازی علاوه بر یک سرگرمی مناسب، مهارتهای مضاعف زیادی را به افراد آموزش میدهد. در چنین حالتی اصطلاحا انفجار لیست شکل می‌دهد و 3 مافیای داخل لیست از بازی خارج میشوند! مافیای اصلی شامل دو نقش مافیا و شهروند بوده می باشد اما به مرور بازی مافیای کلاسیک گسترش یافت و نقش های دکتر و کارآگاه نیز به آن اضافه شد.

ایندکسر