ممکن می باشد از این نوع دوزینگ پمپ اهمیت تیتر پمپ پیستونی هم یاد شود. اگر در این زمینه سؤالی دارید میتوانید از هدایت کارشناسان ما در مجموعه صنعت پلاس به کار گیری نمایید. به جهت تصمیمگیری به هدایت نیاز دارید؟ چنانچه نیاز به اطلاعات در گزینه گونه های دیگر پمپ های صنعتی مثل پمپ دنده ای و پمپ پیستونی که در صنایع گوناگون به عمل برده می شوند دارید به بخش های دیگر وبسایت سام تجهیز نیز سر بزنید. یک عدد از عوارض دوست داستنی بودن این متریال این هست که قیمت کل شده تجهیز را تحت میآورد. در این مطلب تلاش داریم شما را به طور کامل اساسی دوزینگ پمپ و اشکال آن، مشخصات و کاربرد، عملکرد و … محرکه: به طور کلی نیروی محرکه دوزینگ پمپ ها، یک الکتروموتور جریان متناوب AC بدور دوزینگ پمپ بهلول اثبات می باشد. از پاراگراف مزیتهای پمپ دوزینگ موتوری این میباشد که سیال را به طور یکنواخت انتقال می دهد و ولی ناچیز سر و صداتر است. این موارد از پاراگراف مهمترین مزایای این مدل از پمپهای صنعتی هستند. بسته به شرایطی که پمپ قرار میباشد در آن عمل کند از جمله دما و … یک پمپ دوز باید مدام اجازه تنظیم نرخ جریان را به شکل خطی بدهد و طراحی آن بایستی تکرارپذیری، تکرارپذیری و فشار حجم جابجا شده را تضمین کند. پمپ های دوزینگ که دارای اسم مترینگ پمپ هم شناخته شده اند، کار کشته می باشند تا دوز مشخصی از یک سیال را تزریق و جابجا نمایند، از همین لحاظ به آن ها “پمپ تزریق” یا این که Injection Pump نیز گفته می شود. تزریق سود سوزآور یا هیدروکسید سدیم: همین ماده برای تنظیم PH و هدف ها دیگری نظیر جذب مواد فلزی و سیانید موجود در سیستم بوسیله دوزینگ پمپ تزریق میشود. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم انواع پمپ های دوزینگ بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر