ژنیکوماستی یک بیماری شایع پستان به جهت آقایان است که خوشبختانه آمار متعددی از درمان قطعی همین بیماری وجود دارااست که در غایت بیماران به سلامت تمام دست یافته اند. البته برخی از بیماران در هفته اول سپس از فعالیت تورم و کبودی دیده می شود. در گروه سنی جوانان در سن بلوغ و نوزادان شرایط طبیعی میباشد ، زیرا در نوزادان پس از 3 هفته و در جوانان پس از 6 ماه تا دو سال ، سینه به حالت عادی برمی گردد. به طور متوسط، بیمارانی که به روش ترکیبی (لیپوساکشن و جراحی) درمان میشوند، میتوانند آنگاه از یک هفته به محل فعالیت خویش بازگردند. محل جغرافیایی مطب یا کلینیکی که به آن مراجعه کرده اید؛ طبیعی می باشد که در شهر گرگان اکثری از بهترین پزشکان جراح در هم اکنون عمل های درمانی میباشند و با دانش و تجربه گسترده ای که دارا هستند هزینه های متمایز را از مراجعین دریافت می کنند. به همین استدلال در شهر گرگان هزینه های مربوط به همین جراحی کلیدی بقیه شهرها گوناگون است. به این ترتیب هنوز نیز طریق های جراحی معالجه استاندارد ژنیکوماستی می باشد. ولی نبود چربی هم می تواند عارضه ها دیگری به جهت شما به یار داشته باشد. همین جراحی می تواند زندگی شما را تغییر و تحول دهد. اضافه وزن دلیل مهم ژنيکوماستي است چون چربی میتواند منجر ارتقاء تراز استروژن و در سرانجام ارتقاء سایز سینه بشود. لیپوساکشن می تواند بافت غدد لنفاوی را هم بیرون کند، که همین سبب می شود بیرون زدگی نوک سینه کم شده و سینهای تخت و مردانه تولید شود. در برخی موارد، ممکن میباشد ترشح مایع از نوک سینه هم مشاهده شود. شیوه اول جراحی سینه ، لیپوساکشن است. 1. اولین طریق استفاده از داروهایی مانند بروموکریپتین است. اگرعلت ژنيکوماستي اختلال در هورمون ها باشد ، رژیم غذایی تاثیری روی آن ندارد اما اگرعلت آن استفاده از یک سری داروی مختص باشد ، نیاز به رژیم غذایی دارید. امروزه قابلیت استفاده ازهر دو شیوه بصورت همزمان ساخت شده است. در این طرز به جهت خارج کردن بافت غددی سینه تهی دست برش در کنار سینه ، پایین بازو یا نزدیک سر سینه هستیم. ژنيکوماستي یا تبارک شدن سینه آقایان ، در اثر پرورش بیش از حد سینه در مردان اتفاق می افتد و در هر منزلت سنی ممکن است پیدایش نماید. برای کسانی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در گزینه چگونگی استفاده از چربی ها بدن ، شما احتمالا می توانید حساس ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر