[ad_1]

روزنامه نگاران KHN و گاردین 1396 کارگر را شناسایی کردند که گفته می شود در اثر عوارض ناشی از COVID-19 فوت کرده اند و با آنها قرارداد کاری امضا کرده اند. گزارشگران در تلاشند تا علت مرگ و شرایط محیط کار را در هر مورد تأیید کنند. آنها همچنین در مورد افراد پشت سر آمار – شخصیت ، احساسات و عجایب آنها – می نویسند و داستان هر زندگی از دست رفته را تعریف می کنند.

ابزار تعاملی جدید برای ردیابی مرگ و میر کارکنان بهداشت را کاوش کنید.

به پایگاه داده گمشده در Frontline بروید

اطلاعات بیشتر از این مجموعه:

  • بیشتر داستان های تحقیق را بخوانید
  • یک نام برای پایگاه داده ما ارسال کنید

Kaiser Health News (KHN) سرویس اخبار سیاست های ملی سلامت است. این یک برنامه تحریریه مستقل از بنیاد Henry J. Kaiser است ، که وابسته به Kaiser Permanente نیست.

از محتوای ما استفاده کنید

این داستان می تواند به صورت رایگان منتشر شود (جزئیات)

[ad_2]

منبع: jonob-khabar.ir

ایندکسر